J.L. Van der Heyden. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. TELEFAX Bestemd voor: Knijff & Partners. T.a.v.: De heer P.A.W. Thiel. Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 1 april 1997. Tijdstip: 11.50 u. Aantal pagina's: 3. Betreft: VOORSTEL AAN SPANJE Uw ref.: T/23402. Geachte heer Thiel, De Belgische advocaat van de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid heeft op 24 maart mijn gestelde reactietermijn van twee weken overschreden. Derhalve verzond ik vandaag per fax bijgaande reminder. Op 8 april aanstaande heb ik een gesprek met de bank en zal uw openstaande nota dan hoogstwaarschijnlijk kunnen voldoen. Als de Spanjaarden vandaag al aan hun verplichtingen voldoen is er uiteraard helemaal geen probleem meer. In het vertrouwen u hiermede naar tevredenheid te hebben geïnformeerd hoop ik dat uw bericht van 17 maart jongstleden inmiddels is gecorrigeerd. Graag ontvang ik hiervan uw bevestiging. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Faxbericht aan Bureau Gevers d.d. 1 april 1997, 11.30 uur. Brief namens Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip van België d.d. 24 maart 1997.

DIPLOMATIEKE GESTE