TELEFAX Bestemd voor: De Minister van Justitie Hare Excellentie Mr. W. Sorgdrager. Telefaxnummer: 070-3707940. Afzender: ICBUK. Datum: 13 februari 1997. Tijdstip: 20.05 uur. Betreft: NOG EEN OPENSTAANDE POST Aantal pagina's: 4. Geachte mevrouw Sorgdrager, Aansluitend aan mijn vorige faxbericht ontvangt U bijgaand afschrift van brief kenmerk 0681.87.038 d.d. 11 februari 1997 van de belastingdienst particulieren te Nijmegen, alsmede mijn reactie van hedenavond. Ik verzoek U mij terzake nader te informeren. Met gevoelens van de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden. General Manager. Bijlagen: Brief 0681.87.038 Belastingdienst Particulieren Nijmegen d.d. 11 februari 1997; Faxbericht aan Belastingdienst Particulieren Nijmegen d.d. 13 februari 1997, 20.00 uur.

19 FEBRUARI 1997 STRATEGISCH PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN