Instituto Cervantes Benelux/De Wellenkamp 15-30. 6545 NM NIJMEGEN. Tel. 024-3781959. TELEFAX Bestemd voor: Dienst van het Koninklijk Huis.T.a.v.: De Algemeen Secretaris van H.M. de Koningin. De Weledele Heer Ph. de Heer. Betreft: LANDGOED DE HORSTEN TE WASSENAAR Afzender: J.L. van der Heyden. Aantal pagina's: 3. Zeer geachte Heer de Heer, Aansluitend aan mijn faxbericht van 14 juli 1996 meld ik U dat ik mij binnen mijn strategische doelstellingen laat leiden door de horoscoop in de Telegraaf. Deze meldde gisteren 'Een waagstuk op de onroerend goedmarkt wordt gunstig beïnvloed'. Ik dacht daarbij ogenblikkelijk aan het bod dat ik op het Landgoed de Horsten had gedaan en heb inmiddels vastgesteld dat H.K.H. Prinses Juliana het goed inmiddels heeft overgenomen. Hiermee ben ik zeer gelukkig aangezien op deze wijze het goed in de Familie van Oranje blijft en Prins Johan Friso hierin zijn intrek kan nemen. Mijn voorstel aan Prins Friso om op te treden als Eerste President van de European Cervantes Foundation blijft nog steeds van kracht. Inmiddels heb ik ook Instituto Cervantes Limited United Kingdom opgericht. Bijgaand ontvangt U hiervan het Certificate of Incorporation en Memorandum of Association. Ook het handelsmerk is aangevraagd onder nummer 2119738. Met Spanje komen We wel tot overeenstemming. Van de Minister President ontving ik een leuke kerstkaart en We gaan NU bruggen bouwen. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Certificate of incorporation of a private limited company, Company No. 3300636, Instituto Cervantes Limited d.d. 10 januari 1997; Memorandum of Association of Instituto Cervantes Limited.

27 JANUARI 1998 EEN DROOM VAN ROOD EN GEEL TER ATTENTIE VAN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN