26 augustus 1995 Mijne Heren, Aansluitend op mijn fax van gisteren 10.40 uur heb ik nog een kleine detaillaanvulling: Op 4 maart van dit jaar maakte ik nog als aantekening "11.36 uur. Ze zijn inderdaad via het balkon binnengekomen. Ik maak dit op uit de twee op de grond liggende krantenartikeltjes 'Advocatenkantoor Fontijn failliet' en 'Advocatuur, van de Stichting Advokwadur'. De artikeltjes lagen oorspronkelijk op het tafeltje tussen de bank en de buitendeur. Zij zijn er dus door de trek vanaf gewaaid." Wellicht is deze informatie belangrijk voor uw dossier.

15 SEPTEMBER 1995 UW BRIEF D.D. 7 DECEMBER 1994/TELEGRAAFARTIKEL TER ATTENTIE VAN DE HEER J.J.TH. STOUTJESDIJK