J.L. van der Heijden NIJMEGEN Bestemd voor: De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal Afzender: J.L. van der Heijden Betreft: nstituto Cervantes Benelux Aantal pagina's: 4 Excellentie, Aansluitend aan mijn fax van gisteren ontvangt u bijgaand de teksten van de brieven die ik op 5 augustus 1992 verzonden heb aan de sociaal attaché van de Spaanse ambassade. Cultureel attaché M.J. Alonso heeft hiervan een kopie ontvangen met bijgevoegde brieftekst. Bijgevoegde ontvangstbevestiging van de heer Carlos Hernández toont aan dat de directie van het Spaanse Instituto Cervantes op de hoogte was van mijn merkdepot. Het bevreemdt mij derhalve dat de wederpartij nimmer contact met mij heeft opgenomen. Vandaag heb ik een brief verzonden aan de Spaanse naamgenoten met het voorstel de mogelijkheden tot synergetische samenwerking te bestuderen. Hoogachtend, J.L. van der Heijden Bijlagen: Tekst brief aan de Consejero Laboral van de Embajada de España d.d. 5 augustus 1992; Tekst brief aan de Consejera Cultural van de Embajada de España d.d. 5 augustus 1992; Ontvangstbevestiging van de Consejero Laboral No. 2216 d.d. 21 augustus 1992.

20 SEPTEMBER 1995 BRIEF VAN DE BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN