J.L. van der Heijden NIJMEGEN Bestemd voor: De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal Afzender: J.L. van der Heijden Betreft: Instituto Cervantes Benelux Aantal pagina's: 1 Excellentie, Het beleidsplan van het Instituto Cervantes Benelux, zoals ik dat heden aangetekend heb verzonden, bevat een fout onder II.5. Ik zend U hierbij de gecorrigeerde versie en verzoek U deze pagina te vervangen alvorens het plan aan Uw collega-ministers aan te bieden. Het gaat met name om het herhalingsdepot van mijn handelsmerk, dat niet op 28 maart 1995 heeft plaatsgevonden, maar op 28 februari 1995. Dit is wezenlijk voor het behoud van onze rechten. Hoogachtend, J.L. van der Heijden