J.L. van der Heijden NIJMEGEN Bestemd voor: De Minister van Binnenlandse Zaken Zijne Excellentie H.F. Dijkstal Afzender: J.L. van der Heijden Betreft: Instituto Cervantes Benelux Aantal pagina's:1 Excellentie, Aansluitend aan mijn faxen d.d. 11 en 16 juli jl. meld ik U dat ik heden mijn, recentelijk aan de actualiteit aangepaste, beleidsplan Instituto Cervantes Benelux te Uwer attentie aangetekend aan het Kabinet der Koningin heb gezonden (Korte Vijverberg 3). Het stuk is verzonden onder regelnummer 928 van het postkantoor Nijmegen Zwanenveld. Dit beleidsplan sluit aan bij Uw binnenlands beleid. Hoogachtend, J.L. van der Heijden.