Redactie De Telegraaf, afdeling De Reiskrant. Ter attentie van: de heer Jos Fenstra. Afzender: J.L. van der Heijden. Datum: 24 april 1995. Beste Jos, Ik wil je graag laten weten dat ik onze ontmoeting van hedenmiddag grappig heb gevonden. Leuk dat je een reportage maakt over de Kastelenroute van Vorden. Zoals ik je heb laten weten bestudeer ik thans de geschiedenis van deze streek. Ingeval je daar ten behoeve van je reportage meer informatie over zou willen hebben, ben ik je graag van dienst. Laat maar weten. Ik zie overigens met belangstelling naar je reportage over vier weken uit. Ik wil tevens van deze gelegenheid gebruik maken jou te verzoeken jouw collega's erop te attenderen dat ik, na twee telefonische rappels van mijn kant de Telegraafeditie van afgelopen zaterdag 22 april niet heb ontvangen. Dit is uiteraard volstrekt ongepast voor een kwaliteitskrant als de Telegraaf. Mij is hierdoor persinformatie onthouden. Ik hoop dat dit op gepaste wijze kan worden goedgemaakt. Met vriendelijke groet.

9 MEI 1995 KANSEN VOOR ADVOCATEN VAN TOP-CRIMINELEN