TELEFAX Bestemd voor: Nauta Dutilh. Ter attentie van: De heer M.Ph. van Sint Truiden. Inzake: Instituto Cervantes/stichting. Dossiernummer: ST/ST 3011884. Afzender: J.L. van der Heijden. Datum: 15 februari 1993. Aantal pagina's: 1. Geachte heer Van Sint Truiden, Ik bevestig de goede ontvangst van uw brief d.d. 4 februari en meld u dat wij met uw voorstel accoord kunnen gaan. Heden heb ik de eerste termijn van fl. 1000,- op persoonlijke titel aan uw administratie overgemaakt inzake STICHTING CERVANTES BENELUX. Ik dank u hartelijk voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heijden.

18 NOVEMBER 1997 RECHTINSTANDHOUDEND GEBRUIK HANDELSMERK TER ATTENTIE VAN NAUTA DUTILH AMSTERDAM (FAXBERICHT)