15 december 1992. Aantal pagina's: 2. Geachte heer Arkenbout, De tekst van blz. 1 van de merklicentieovereenkomst is nog niet geheel juist. Wilt u mij hiervan nog vier gecorrigeerde "bladzijden 1" doen toekomen? Met vriendelijke groet, J.L. van der Heijden.

2 FEBRUARI 1993 UW SCHRIJVEN D.D. 22-01-1993 TER ATTENTIE VAN NAUTA-DUTILH AMSTERDAM