TELEFAX Bestemd voor: Nauta Dutilh. Ter attentie van: de heer E.J. Arkenbout. Inzake: Instituto Cervantes/stichting. Dossiernummer: EA/sw/3011378. Afzender: J.L. van der Heijden. Datum: 9 december 1992. Aantal pagina's: 1. Geachte heer Arkenbout, Uw stukken d.d. 30 november 1992 heb ik in dank ontvangen. Ik heb echter in de merklicentieoveroreenkomst en in de overeenkomst tot overdracht van handelsnaam en onderneming nog een onregelmatigheid geconstateerd. In beide stukken is er sprake van de "Stichting Instituto Cervantes Benelux". De stichting staat echter ingeschreven onder de naam "Stichting Cervantes Benelux". Wilt u zo vriendelijk zijn mij van beide overeenkomsten vier gecorrigeerde "bladzijden 1" te doen toekomen? Met vriendelijke groet, J.L. van der Heijden.

15 DECEMBER 1992 MERKLICENTIEOVEREENKOMST