TELEFAX Bestemd voor: Nauta Dutilh. Ter attentie van: de heer E.J. Arkenbout. Inzake: Instituto Cervantes/stichting. Dossiernummer: 3011884. Afzender: J.L. van der Heijden. Datum: 29 oktober 1992. Aantal pagina's: 2. Geachte heer Arkenbout, Bijgaand ontvangt u een rondschrijven van de Casa de España te Utrecht waarin een zinsnede is opgenomen "en este momento de transición hacia su establecimiento definitivo como Instituto Cervantes en Holanda" , vertaald "op dit moment in een overgangsfase naar haar definitieve vestiging als Instituto Cervantes in Nederland". Het schrijven komt mij wat provocatief over. Is hierop actie noodzakelijk en zo ja, welke? Het vermelde programma valt mijns inziens niet binnen de categorie opleidingen, trainingen en onderwijs. Het is een lezingenprogramma. Hier kan ik in beginsel geen bezwaar tegen aantekenen. Bij het vermelden van de naam "Instituto Cervantes" zet ik echter nog vraagtekens, hoewel ik mij kan voorstellen dat de formulering door de Casa de España zorgvuldig is gekozen. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heijden.

12 NOVEMBER 1992 DOSSIERNUMMER EA/sw/3011378 TER ATTENTIE VAN MR E.J. ARKENBOUT VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM