22 augustus 1992. Aantal pagina's: 2. Geachte heer Arkenbout, Bijgaand ontvangt u de eerste reactie op het schrijven van 5 augustus jl. Met vriendelijke groet, J.L. van der Heijden.

22 SEPTEMBER 1992 DOSSIERNUMMER CB/HK/3012031 rr2031brl TER ATTENTIE VAN MR J.R.E. KIELSTRA VAN ADVOCATENKANTOOR NAUTA DUTILH TE AMSTERDAM