TELEFAX Bestemd voor: Nauta Dutilh. Ter attentie van: de heer E.J. Arkenbout. Inzake: Instituto Cervantes/stichting. Dossiernummer: 3011884. Afzender: J.L. van der Heijden. Datum: 17 augustus 1992. Aantal pagina's: 3. Geachte heer Arkenbout, Bijgaand ontvangt u de volgende documenten.

1. Afschrift van mijn schrijven aan de Nederlandse ambassade te Madrid d.d. 14-08-92 (bekend, JH), waarin het Nederlandse en het Spaanse Instituto Cervantes zijn genoemd. Dit ten behoeve van het dossier.
2. Een concept van een brief aan de Vereniging Spaans op School. Na uw goedkeuring, c.q. correcties zal ik deze brief verzenden.

Wellicht ben ik telefonisch moeilijk bereikbaar. Wilt u mij uw commentaar dan per fax doen toekomen? Met vriendelijke groet, J.L. van der Heijden.

22 AUGUSTUS 1992 EERSTE REACTIE OP HET SCHRIJVEN VAN 5 AUGUSTUS JL TER ATTENTIE VAN MR E.H. ARKENBOUT VAN NAUTA DUTILH IN AMSTERDAM