De heer THOMAS TRIEBELS ARNHEM Datum: Donderdag 26 augustus 2010 Betreft: DE BETALINGSVERPLICHTING VAN WOUTER BOS Kenmerk: 20100826JHTT Beste Thomas, Hiermee bevestig ik de goede ontvangst van jouw mededeling op mijn mobiele telefoon op dinsdag 24 augustus 2010 rond 19:00 dat je hebt besloten de PARTIJ VAN DE ARBEID in NEDERLAND onder curatele te laten stellen in verband met de betalingsverplichting van hun voormalige minister van Financiën van het bedrag van 35 miljoen euro plus wettelijke rente aan de STICHTING CERVANTES BENELUX als vermeld in mijn brieven 25 OKTOBER 2009 BETALINGSHERINNERING 1 TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en BETALINGSHERINNERING 2 TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik vind dit een strategisch ijzersterke zet. In dit verband laat ik je hiermee weten dat ik mijn vanaf 1 september 1997 tot en met 3 augustus 2009 gevolmachtigde collega Liesbeth Halbertsma gisteren in mijn brief DE GROTE VERHUIZING terzake alsvolgt heb gerapporteerd:

"Mijn brief STICHTING CERVANTES BENELUX EN DE NATIONALE POSTCODELOTERIJ aan ANNUSKA HELDRING van de stichting WERELDOUDERS heb ik gisteravond om 18:15 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd. Nadien wandeling naar la Carihuela. Op de hoogte van HET TREFPUNT werd ik op mijn mobiele telefoon gebeld door THOMAS TRIEBELS. Naar zijn zeggen heeft hij met TJITSE BREUKER en een advocaat afgesproken dat zij de PARTIJ VAN DE ARBEID onder curatele gaan stellen omdat WOUTER BOS de rekening van 35 MILJOEN EURO (Factuur 001) nog niet heeft betaald aan de STICHTING CERVANTES BENELUX. Daarna bezoek aan DE BABBELAAR, DE KLIKSPAAN, BRASSERIE LA TABERNA, BAR IRISH HARP voor een gesprek met MARTIN CAUGHLIN en BAR LUQUE. MARTIN liet mij weten dat MOHAMED AL FAYED voordat hij HARRODS verkocht "the royal shield", het koninklijke wapen van de gevel heeft laten verwijderen. Hierop heb ik hem geantwoord dat het zaak is dat ook de foto van DIANA met zijn zoon uit het warenhuis wordt verwijderd. " Die brief DE GROTE VERHUIZING heb ik gisteren om 18:55 ter verzending in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos (de leeuwenbek) gedeponeerd. In verband met de privacy voorzien van een postzegel met de afbeelding van een vlinder. Die afbeelding heeft ook lange tijd de deurbel van het pand NEUDE 30C in Utrecht gesierd. Dit adres is vooral bekend bij kabinetsinformateur IVO OPSTELTEN middels mijn brieven AANMELDING TER ATTENTIE VAN DE BURGEMEESTER VAN UTRECHT, 17 JUNI 1997 BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT en 8 APRIL 1998 HOOG OPGELEIDE WERKZOEKENDEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER IVO OPSTELTEN VAN UTRECHT. Voordat FACTUUR 001 is betaald aan de STICHTING CERVANTES BENELUX kan er mijns inziens in NEDERLAND geen nieuwe regering worden gevormd. Eerst dienen lopende juridische zaken te worden afgewerkt voordat men met een schone lei kan beginnen. Ik denk dat mijn brieven aan Tjitse Breuker voldoende juridisch verifiëerbaar materiaal bevatten om de door jullie genomen stap met succes af te ronden. Met het oog op mijn laatste brief BETALINGSHERINNERING 2 TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN is het een goede zaak dat zowel MAXIME VERHAGEN als registeraccountant JAN TOET in OEGSTGEEST woonachtig zijn. Ik ga nu in op mijn horoscoop van vandaag. SCHORPIOEN: Sla werk regelmatig op in uw bestand en bewaar bonnen en kopieën. Verstuur belangrijke post aangetekend, ga naar de garage als uw auto vreemde geluiden maakt en stel niet uit tot morgen wat u heden kunt doen. Let op uw gezondheid. Mijn werk heb ik al vanaf 1991 in mijn bestand opgenomen en bonnen en kopieën heb ik altijd bewaard. Sterker nog. Ik heb voormalig MINISTER VAN FINANCIËN GERRIT ZALM samen met mijn brief ACHT JAAR PAARS EN ORANJE op 1 januari 2001 nog een CD doen toekomen met de gescande bonnetjes van alle uitgaven die ik vanaf 1991 heb gedaan voor de opbouw van onze organisatie. Deze verantwoording heb ik ook doen toekomen aan toenmalig MINISTER-PRESIDENT WIM KOK en MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN ANNEMARIE JORRITSMA. De directeur voorlichting van het MINISTERIE VAN FINANCIËN (J.J.C. Sprenger) heeft de goede ontvangst van deze CD's bevestigd in zijn brief CDV01/0023 van 29 januari 2001 als vermeld in 21 FEBRUARI 2001 PAARSE WENSEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

Met het vastleggen van die gemaakte kosten ben ik nadien verder gegaan. Ik heb dit in mijn beleidsplan vastgelegd in mijn FINANCIËLE PARAGRAAF. Op 1 april 2009 bedroegen die kosten iets meer dan 140.000 euro. Er ligt hier nog een dikke enveloppe en een ordner met betaalde rekeningen. Al bij al zal het bedrag inmiddels de 150.000 euro zijn gepasseerd. Ik kan niet aan de gang blijven met uitsluitend boekhoudkundige zaken in een verouderd boekhoudsysteem op een verouderde computer. Daarom is het van het grootste belang dat DE NEDERLANDSE REGERING die rekening van 35 miljoen betaalt. Dan kan ik dat werk ook overdragen aan het accountantskantoor van JAN TOET in OEGSTGEEST zoals ik WOUTER BOS heb toegezegd in BETALINGSHERINNERING 2 TER ATTENTIE VAN MINISTER WOUTER BOS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Deze brief zal ik aangetekend versturen vanuit het postkantoor van Torremolinos. Mijn auto maakt echter geen vreemde geluiden. Want ik heb geen auto meer. Zoals je weet is mijn MAZDA 626 in de jaren negentig regelmatig doelwit geweest van criminele organisaties. Dat begon al op 2 MEI 1992 in VALLADOLID als beschreven in VALLADOLID ¡QUÉ SUSTO! In dit verband bevestig ik ook ons telefoongesprek van vanmorgen vanaf 11:17 uur. Ik ondersteun jouw samenwerking met de Nijmeegse politie maar voel er weinig voor om opnieuw de confrontatie aan te gaan met misdaadorganisaties. Ik ben uitsluitend nog geïnteresseerd in de uitbetaling van de jou bekende FACTUUR 001. Op 5 mei 1992 is alle ellende begonnen in SALAMANCA. Op die avond is er een koperen bout door mijn achterruit gegooid. Daarvan heb ik in de nacht van 5 op 6 mei 1992 samen met de Zwitserse Christina Messer aangifte gedaan op de comisaría (politiebureau) van Salamanca als beschreven in 6 MEI 1992 MIS 10 MANDAMIENTOS DE SALAMANCA (mijn tien geboden van Salamanca). Als de Nijmeegse politie die informatie bij hun Spaanse collega's wil natrekken hebben ze mijn zegen. Op die manier kunnen alle goedaardige en kwaadaardige netwerken in onze samenleving in beeld worden gebracht. Ik doe daar echter niet meer aan mee. Ze hebben inmiddels voldoende informatie van mij ontvangen. Mijn gezondheid komt op dit moment inderdaad op de eerste plaats. Om 17:30 heb ik een afspraak in het ziekenhuis SANTA ELENA hier in Torremolinos met cardioloog DR ÁLVAREZ. Er wordt dan een ergometrie gedaan waarbij mijn hart wordt getest op een lopende band waarbij een ECG (electrocardiogram) wordt gemaakt. En verder heb ik nog afspraken met een KNO-specialist, mijn internist en een uroloog. Maar de betaling van FACTUUR 001 komt mijns inziens voor jou nu op de eerste plaats. Want zonder geld kan ik jou ook niet betalen voor jouw inspanningen. SUCCES ERMEE. JOHN VAN DER HEYDEN

AANGEHECHT:
Brief van 9 september 1996 gericht aan SEÑOR J.L. VAN DER HEYDEN Instituto Cervantes Benelux van de CASA DE SU MAJESTAD EL REY ofwel het SPAANSE KONINKLIJK HUIS.

28 AUGUSTUS 2010 JOUW GESPREK MET LIESBETH