De heer J.K. (JULIUS) Derksen Accountmanager ASR Vastgoed Vermogensbeheer Postbus 2008 3500 GA UTRECHT Datum: Woensdag 11 november 2009 Betreft: UW KENMERK U04.0300/OGC 2304/2304002754 Kenmerk: 20091111JHASR Geachte Heer Derksen, Op mijn huidige PIED À TERRE in NEDERLAND ontving ik vandaag aangehechte brief d.d. 9 OKTOBER 2009.

Hierin schreef u over een brief d.d. 7 OKTOBER 2009. Deze brief heb ik echter nooit ontvangen. Hoogachtend J.L. VAN DER HEYDEN

Reactie: 1 DECEMBER 2009

Datum 1 december 2009 Ons kenmerk U04.03.00/2304002754 Behandeld Derksen J.K. (Julius) Onderwerp antwoord op uw brief van I I november 2009 Geachte Van der Heijden, Op 11 november 2009 heeft u ons een brief verstuurd. Hierin vraagt u om opheldering over de inhoud van de brief die wij op 9 oktober 2009 aan u hebben verstuurd. De reden van voornoemde brief is de servicekostenafrekening van 2008. Aangezien u pas in juni 2009 deze woning heeft betrokken kunt u deze brief als niet verstuurd beschouwen. Wij bieden onze excuses aan voor het ongemak. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Met vriendelijke groet, ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. J.K. Derksen Accountmanager

28 MEI 2010 OPHEFFING GARANTIE 122.77.31.039