De heer Johan L.L. Agricola Kasteel Landgoed Engelenburg EERBEEKSEWEG 6 NL 6971 LB BRUMMEN Datum: ZATERDAG 10 OKTOBER 2009 Betreft: HERFST OP DE ENGELENBURG Kenmerk: 20091010JHKLE Geachte heer Agricola, In dank ontving ik op 1 OKTOBER 2009 uw uitnodiging HERFST OP DE ENGELENBURG. Het ziet er weer zeer aantrekkelijk uit. Maar alvorens van uw uitnodiging gebruik te maken doe ik u graag een voorstel in verband met de historische relatie die ik inmiddels in de afgelopen veertien jaar met DE ENGELENBURG heb opgebouwd met als voorlopig hoogtepunt de viering van mijn zestigste verjaardag op SUPERZONDAG 11 NOVEMBER 2007. Onze relatie heeft een aanvang genomen in het jaar 1995 toen ik diepgaand FAMILIE-ONDERZOEK heb verricht in DE GRAAFSCHAP van GELDER en omliggende gebieden. Ik heb uw voorganger ANTON DE LANGE toen een volledige genealogie getoond van de familie VAN DER HEYDEN VAN BAAK TOT DOORNENBURG. Vervolgens heb ik als merknaamhouder van het INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX verschillende berichten doen toekomen vanaf 10 OKTOBER 1996. Voor de goede orde som ik ze nog een keer op in chronologische volgorde: BRUGGEN BOUWEN, 28 SEPTEMBER 1997, THE PEOPLE'S PRINCESS, INSTITUTO CERVANTES BENELUX TER ATTENTIE VAN ERNA ZWART, EL MUNDO DE MAÑANA, DE RODE DRAAD, 28 SEPTEMBER 2002, DE ENGELENBURG EN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX (1), DE ENGELENBURG EN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX (2), A SPECIAL EVENT, RESERVERING 28 SEPTEMBER 2008, PIED À TERRE IN NEDERLAND en VICTORY BOOGIE WOOGIE. Ook mijn verblijf op 25, 26 en 27 AUGUSTUS van dit jaar vormde opnieuw een bijzonder hoogtepunt. Mede vanwege het feit dat het voorafging aan de start van de derde etappe van de VUELTA A ESPAÑA in ZUTPHEN op 1 SEPTEMBER van dit jaar. De daad bij het woord voegende ben ik op 14 SEPTEMBER naar SPANJE teruggekeerd. Daar heb ik op 23, 24, en 25 SEPTEMBER het DERDE INTERNATIONALE CONGRES bijgewoond van de FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL in CÁDIZ. Op 1 OKTOBER ben ik weer in NEDERLAND teruggekeerd. Ik ben van plan tot minimaal 14 NOVEMBER in NEDERLAND te blijven. Dat geeft mij wat onderhandelingsruimte. Het imago van DE ENGELENBURG is middels mijn website structureel verbonden aan mijn BELEIDSPLAN. Daarom denk ik dat het goed is om onze contacten een structureler karakter te geven.

STAP 1
Daarom stel ik u voor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX op DE ENGELENBURG te vestigen. Te beginnen als
POSTADRES, opdat POSTBUS 689 in Utrecht kan worden opgeheven.

STAP 2
Indien u daarmee akkoord gaat kunnen wij in gezamenlijk overleg gaan werken aan een nieuw
COMMERCIEEL PLAN waarbij mijn WERELDWIJDE NETWERK kan worden ingezet.

Aangezien mijn collega LIESBETH HALBERTSMA vanaf 2 SEPTEMBER 1997 tot en met 31 JULI 2009 handelingsbevoegd is geweest inzake de STICHTING CERVANTES BENELUX, de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES en het handelsmerk INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX en ­ naast mij ­ als enige beschikt over de sleutel van POSTBUS 689 in Utrecht, doe ik haar afschrift toekomen van deze brief. Uw reactie zie ik bij voorkeur uiterlijk op 14 OKTOBER 2009 van u tegemoet op mijn adres in de KEIZER KARELSTAD. CC LIESBETH HALBERTSMA