De weledele heer T. Loonstra Transavia Airlines Westelijke Randweg 3 Gebouw Triport III 1118 CR SCHIPHOL AIRPORT Datum: Woensdag 9 september 2009 Betreft: NAAR AANLEIDING VAN UW PRESENTATIE Kenmerk: 20090909JH/TRANSAVIA/TL Geachte Heer Loonstra, Naar aanleiding van uw presentatie over TRANSAVIA op maandag 7 SEPTEMBER 2009 ontvangt u hierbij afschrift van mijn brief van vandaag aan uw PRESIDENT-DIRECTEUR. J. L. VAN DER HEYDEN, P/a NIJMEGEN P.S. U treft deze brief - met links - ook aan op mijn website als vermeld op 9 SEPTEMBER 2009 INZAKE CERVANTES AIRLINES. Voor een zorgvuldige communicatie heb ik afschrift van deze brief aan de heer MICHIEL MEIJER doen toekomen.