FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

De President-Directeur van Transavia De weledele heer Michiel Meijer Westelijke Randweg 3 Gebouw Triport III 1118 CR SCHIPHOL AIRPORT Datum: Woensdag 9 september 2009 Betreft: CERVANTES AIRLINES Kenmerk: 20090909JH/TRANSAVIA/MM Geachte Heer Meijer, Op MAANDAG 7 SEPTEMBER jongstleden was ik voor het eerst te gast op uw hoofdkantoor tijdens een brainstormsessie van 16:00 ­ 19:00 uur. Met veel belangstelling heb ik daarbij de PRESENTATIE van uw medewerker TJEBBE LOONSTRA gevolgd inzake de werkwijze op ICT-, PPM- en HRM-gebied.

HISTORIE
Ik ben een van de oudste klanten van uw bedrijf. Mijn eerste vlucht als passagier maakte ik op 19 september 1969 met een
CARAVELLE van TRANSAVIA van Schiphol naar Gerona.

Uw bedrijf was toen iets meer dan drie jaar oud. Daarna zijn vele vluchten gevolgd. Uit uw website-informatie stel ik vast dat ik vanaf 2007 met TRANSAVIA in 2007 heb gevlogen op 21 FEBRUARI, 15 MAART, 24 APRIL, 31 MEI, 11 JULI, 20 AUGUSTUS en 29 AUGUSTUS. In 2008 op 23 MEI, 14 OKTOBER, 22 OKTOBER, 29 NOVEMBER en 6 DECEMBER 2008. In 2009 op 20 FEBRUARI, 4 MAART en 6 AUGUSTUS. Mijn eerstvolgende vlucht met TRANSAVIA is op 1 OKTOBER aanstaande van Málaga naar Eindhoven. Vanaf mijn depot van het handelsmerk INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX in 1992 heb ik mij ten doel gesteld bedrijfsactiviteiten te stimuleren tussen Nederlands- en Spaanstalige landen. Als voormalig directeur van een LANDELIJK OPEREREND TALENINSTITUUT en voormalig directiemedewerker van het MANAGEMENT CENTRUM VNO/NCW DE BAAK in Noordwijk houd ik mij hoofdzakelijk bezig met ontwikkelingen op strategisch niveau. In dit verband wil ik u verzoeken te gaan meedenken over de totstandkoming van een LUCHTVAARTBEDRIJF MET WERELDNAAM onder de naam CERVANTES AIRLINES ofwel ROYAL CERVANTES AIRLINES. Vele initiatieven daartoe heb ik reeds gecommuniceerd denkend aan de fusiebesprekingen tussen BRITISH AIRWAYS, IBERIA en KLM. Het heeft echter niet tot zo'n Koninklijke Europese Luchtvaartmaatschappij mogen komen.

TOEKOMSTPERSPECTIEF
Ik zie echter wel mogelijkheden om op operationeel niveau tot nieuwe baanbrekende ontwikkelingen te geraken vanuit een
WIN-WIN-STRATEGIE vanuit CERVANTES HOLDING. Daarbij denk ik op de eerste plaats aan een samenwerking tussen TRANSAVIA en het Spaanse VUELING AIRLINES. In deze tijd waarin wij DE CRISIS TE LIJF moeten gaan is reductie van bedrijfskosten en integratie van bedrijfsprocessen een vitale noodzaak. Ik ben daarom bereid op dit gebied met uw ChangeBoard mee te denken. Voor een nadere toelichting ben ik graag bereid weer naar uw kantoor terug te komen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Ik ben overigens enthousiast over uw TOP DOWN benadering. MET VRIENDELIJKE GROET J. L. VAN DER HEYDEN, P/a NIJMEGEN P.S. U treft deze brief - met links - ook aan op mijn website als vermeld op 9 SEPTEMBER 2009 INZAKE CERVANTES AIRLINES. Voor een zorgvuldige communicatie heb ik afschrift van deze brief aan de heer TJEBBE LOONSTRA doen toekomen.