De systeembeheerder van PINS Zekeringstraat 48 1014 BT AMSTERDAM Datum: Donderdag 3 januari 2008 Betreft: WWW.CERVANTES.NU Kenmerk: 200801032JHPINS Geachte systeembeheerder, Sinds enige tijd is mijn bestandsruimte overschreden. Hierop heb ik per email verschillende keren gereageerd, t.w. op 2 december en 10 december 2007 met het bericht

Ik schrijf u als vervolg op mijn bericht van 2 december 2007 inzake www.cervantes.nu. Op dit moment kan ik niet meer inloggen. Voor username cervante wordt het password niet meer geaccepteerd. De afgelopen dagen heb ik gemerkt dat u via mijn emailadres heeft getracht mij te bereiken. Ook hiervoor werd voor mij een wachtwoord gevraagd. Ik heb gereageerd met het eerst toegekende wachtwoord. Hiermee kwam geen verbinding tot stand. Dit wachtwoord dateert van 23 februari 2004 17:13. Nadien heb ik via de fax klaarblijkelijk een nieuw bericht ontvangen op een ouderwetse faxrol. Dit wachtwoord is niet meer te lezen. Aangezien ik thans geen emails meer kan ontvangen, noch verzenden en ook geen beeld meer heb van de beschikbare bestandsruimte kan ik terzake geen besluiten meer nemen. Ik heb geen bezwaar tegen een interventie van het bureau HALBERTSMA MANAGEMENT ADVIES in BUITENKAAG, maar word wel graag van de ontwikkelingen in kennis gesteld. Bij voorkeur schriftelijk middels een bericht aan POSTBUS 689, 3500 AR UTRECHT. U kunt mij ook bereiken via mijn mobiele telefoon nummer. En 29 december 11:19 uur. Het probleem is nog steeds niet opgelost en ik heb geen zicht op mijn bestanden via http://service.icmc.nl/.

Op woensdag 9 en donderdag 10 januari kom ik naar Amsterdam. Ik kom dan op een van beide dagen bij u op bezoek om het probleem gezamenlijk op te lossen. Ik neem aan dat ik tijdens kantooruren de gehele dag bij u terecht kan. Mocht dat op bezwaren stuiten dan verneem ik dat graag van u. Zonder uw tegenbericht kunt u rekenen op mijn komst. MET VRIENDELIJKE GROET, JOHN L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN