De MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Mevrouw MARIA VAN DER HOEVEN Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 14 februari 2007 Betreft: GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN Kenmerk: 20070214JHEZ Nijmegen woensdag 14 februari 2007 Geachte Mevrouw Van der Hoeven, Mijn oprechte gelukwensen met uw benoeming tot MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN. Mijn laatste bericht aan een van uw voorgangers, mevrouw ANNEMARIE JORRITSMA dateert alweer van 1 januari 2001 met de titel ACHT JAAR PAARS EN ORANJE. Mijn volledige correspondentie met uw nieuwe departement betreft de brieven en faxberichten BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, BEB/DEUR/IEG96011581 (1), BEB/DEUR/IEG96011581 (2), SCHOLING ALLOCHTONEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, DELTAPLAN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, CARRIÈREPLANNING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, EMPLOYABILITY TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BUSINESS PLAN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW BEDANKBRIEF (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW BEDANKBRIEF (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE VOORMALIGE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en ACHT JAAR PAARS EN ORANJE TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Aangezien u bent overgestapt vanuit het departement van ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN memoreer ik bij deze ook mijn correspondentie met uw voormalige departement: BRIEF AAN MINISTER RITZEN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, TAALCONGRES TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, BELEIDSONTWIKKELING (1) TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, BELEIDSONTWIKKELING (2) TER ATTENTIE VAN HET MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, UW 2 BRIEVEN VAN 26 APRIL TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, UW BRIEF VO/TAB-96011849 TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, UW KENMERK VO/TAB-96013953 TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, CORRECTIE, BASISONDERWIJS TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN, STILLE RESERVE TER ATTENTIE VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en CORRESPONDENTIE-OVERZICHT TER ATTENTIE VAN DRS LOEK HERMANS MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Binnen het kader van de ontwikkeling van INSTITUTO CERVANTES HOLDING is mijn beleid vooral gericht op de promotie van het Nederlandse bedrijfsleven in verband met de ontwikkeling van MERCOSUR. Vanzelfsprekend in goede samenwerking met mijn collega's van DE BAAK. Ik verzoek u hiermede tot verdere ondersteuning van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX en er tijdens Uw ambtsperiode op toe te zien dat aan alle verplichtingen wordt voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig en deze aangelegenheid op plaats één van uw prioriteitenlijst te plaatsen. Mede in het kader van het persbericht DE VERLOOFDE VAN DIANA in Het Parool van 27 mei 2006 (aangehecht).

Voor de goede orde laat ik u weten dat ik van 21 FEBRUARI tot 15 MAART in SPANJE vertoef. VEEL SUCCES IN DE KOMENDE KABINETSPERIODE CC DE MINISTER-PRESIDENT

14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER MAXIME VERHAGEN VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN