AANGETEKEND Directie de Baak T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: Woensdag 12 april 2006 Betreft: AEPE-CONGRES IN MALAGA Kenmerk: 20060412JHJHS Beste Harry, Deze brief sluit aan op mijn laatste brief aan jou van donderdag 25 augustus 2005 met kenmerk 20050825JHJHS met als onderwerp CERVANTESKRING. Het moment is THANS aangebroken dat de Baak in actie kan komen aan de Spaanse zuidkust. Althans een groep leden van de BAAK-KRING die zich met Spaanstalige landen hebben gecommitteerd. Hieronder zie je de opstelling van het managementteam dat ik de laatste tijd in mijn rapportage aan het bureau HALBERTSMA EXECUTIVE CONSULTING ofwel HALBERTSMA MANAGEMENT ADVIES heb opgenomen ten teken van mijn volledige loyaliteit jegens mijn collega's. Van zondag 23 juli tot en met zaterdag 29 juli wordt in het PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES in Málaga het 41ste congres gehouden van de Europese Vereniging van Docenten Spaans (Asociación Europea de Profesores de Español).

Ik ben hierin vertegenwoordigd middels een lezing over mijn beleidsplan die alsvolgt in het bulletin van de vereniging is aangekondigd:

John van der Heyden, Torremolinos, España Cervantes empresarial En el congreso de Alcalá (2003) presenté La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes y en el de Valladolid Cervantes es mi vida. Al final de ese trabajo expliqué que en diciembre de 1996 fundé la sociedad limitada Instituto Cervantes Inglaterra y Gales. El 13 de noviembre de 1996 decidió seguir el proyecto como actividad comercial con el objetivo principal de fomentar trabajo para todos los hispanistas en el Benelux y el Reino Unido. Ahora explico cómo nació el Proyecto Cervantes Empresarial el día 5 de enero de 1991 en el seno del patronal de los Paísos Bajos y como trataremos de realizar nuestros objetivos. In goed Nederlands: In het congres van Alcalá de Henares (2003) heb ik De geestelijke verbondenheid tussen Heydanus, Erasmus en Cervantes gepresenteerd en in Valladolid Cervantes is mijn leven. Aan het eind van dit verhaal heb ik uitgelegd dat ik in december 1996 de limited company Instituto Cervantes Engeland en Wales heb opgericht. Op 13 noviembre 1996 heb ik (heeft hij) besloten het project voort te zetten als commerciële activiteit met als hoofddoelstelling het creëren van werkgelegenheid voor alle hispanisten in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Deze keer zal ik uitleggen hoe op 5 januari 1991 het Project Cervantes als onderneming is geboren in het hart van de Nederlandse werkgeversorganisatie en hoe wij trachten onze doelstellingen te verwezenlijken.

Vanaf de prijsuitreiking op 10 december 1998 van de Starter van het Jaar heb ik Liesbeth terzake een belangrijke verantwoordelijkheid toegekend. Tot op heden lijk ik de enige spreker te zijn met een onderwerp met een bedrijfsmatige insteek. De inhoud van mijn toespraak zal in grote lijnen neerkomen op mijn verrichte acties vanaf mijn gesprek terzake met Liesbeth op haar directiekamer op de Parallelboulevard in Noordwijk op 5 januari 1991 en de ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven in Spanje. Dit zal met name op prijs gesteld worden door het bestuur van de Kamer van Koophandel (Cámara de Comercios) van Málaga dat dit congres subsidiëert. De heer Javier García, secretaris van de Vereniging van cursuscentra in de Spaanse taal in Málaga (Asociación de Centros de Español en Málaga ACEM) heeft het congres samen met zijn voorzitter Jesús Lledó en vice-voorzitter María Dolores Arrózpide Liceaga gedurende het afgelopen jaar voorbereid in goede samenwerking met de voorzitter van de AEPE mevrouw SARA SAZ, die als hoogleraar werkzaam is op de Colorado State University in de Verenigde Staten. De heer don Andrés García Martínez vertegenwoordigt in dit verband de Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia de Málaga, onze Kamer van Koophandel aan de Costa del Sol. Verder werken mee: de Universidad de Málaga, de Diputación Provincial (provinciebestuur), het Ayuntamiento (stadsbestuur), het Patronato de Turismo van de Costa del Sol en het Málaga Convention Bureau. Met goedkeuring van de Kamer van Koophandel heeft de AEPE een petitie aangeboden aan het Spaanse Koninklijk Huis met het verzoek aan Zijne Majesteit de Koning om het Erevoorzittersschap van dit Comité te aanvaarden en een lid van de Koninklijke Familie af te vaardigen om de openings- of de sluitingsplechtigheid van het congres voor te zitten. De voorzitter van de AEPE werkt ook aan brieven aan de Spaanse Minister-President, de Ministers van Onderwijs en Cultuur, de President van de Junta de Andalucía en andere vooraanstaande autoriteiten. Ik ben van mening dat de Baak hierbij niet mag ontbreken en zal vanzelfsprekend ook aandacht besteden aan de ontwikkeling van het Nederlandse bedrijfsleven in Spanje. Zo heeft een groep Nederlandse ondernemers in Andalusië zich verenigd in een collectief dat elke maand een eigen magazine uitbrengt met de naam ¡TEMPERAMENT! Dit magazine voldoet aan de eisen om de belangen van de Nederlandstalige ondernemers in Zuid-Spanje onder de aandacht te brengen.

Belangrijke spil in dit netwerk is mijn goede vriend RONALD BLANKENSTEIN. Ik heb goede hoop dat de Spaanse Kroonprins Felipe zijn medewerking aan het congres zal verlenen. Vanaf 1995 heb ik - mede met DANK voor jullie bijdrage op dit gebied - al een belangrijke relatie met HET SPAANSE KONINKLIJK HUIS opgebouwd

en met DE KROONPRINS in het bijzonder. Onlangs heb ik nog onderstaande nieuwjaarswensen ontvangen van Hem en Zijn Echtgenote.

Maar ik mag aannemen dat je dat inmiddels op mijn website hebt gezien. Ook is mijn contact met de heer Don César Antonio Molina van het Spaanse Instituto Cervantes sterk verbeterd sinds Valladolid 2005.

Hij is ook een direct contact met het SPAANSE KONINKLIJK HUIS. Het is nu zaak dat alle deelplannen op een zorgvuldige wijze aan elkaar worden gekoppeld conform mijn FIRST STATE OF THE UNION van september 1996. Daarom zal ik mijn lezing eerst in het Nederlands in concept uitwerken en aan jou doen toekomen ter verificatie. Een procedure die ik ook in onze NIEUW ELANTIJD met succes met Liesbeth heb gehanteerd. Graag neem ik hem daarna met jou nog een keer door met eventuele aanvullingen van jullie kant. Vanaf begin juni zal ik hem vervolgens in het Spaans vertalen. Tot eind mei ben ik nog in Nederland. Met genoegen kom ik weer een keer naar Noordwijk of DRIEBERGEN. Maar je bent vanzelfsprekend ook VAN HARTE welkom op mijn thuisbasis KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG in BRUMMEN. Voor de goede orde laat ik je weten dat ik afschrift van deze brief aan Liesbeth heb doen toekomen samen met mijn brief STARTER VAN DE EEUW. HARTELIJKE GROET P.S. van 7 tot 14 mei ben ik in PARIJS. Een ontvangstbevestiging van deze brief stel ik zeer op prijs.

15 APRIL 2006 SOLIDARITEIT TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK EN DRIEBERGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN