ICMC Hosting BV. T.a.v. de heer Erik Lubberding Bijsterhuizen 1160-d 6546 AS NIJMEGEN Datum: Zondag 25 september 200f Betreft: BETALINGEN EN CREDITNOTA Kenmerk: 20050925JHICMC Geachte heer Lubberding, Aansluitend aan mijn brief Betalingen van 21 september jongstleden meld ik u dat ik, zoals ik op 22 september 2005 15.20 telefonisch heb doorgegeven, BTW ad EUR 56,89 heb overgemaakt als aanvulling op de facturen 257056 en 257057. Hiermee komt het totaalbedrag op EUR 720,31. Nadien ontving ik 257097 ad EUR 65,55 en creditnota 257096 ad EUR 81,93.Het totaalbedrag komt dan op EUR 703,93 Ik verzoek u het verschilbedrag ad EUR 16,38 terug te boeken op mijn postbankrekening voor het geval dat nog niet is gebeurd. Voor het geval ik mij zou hebben vergist verneem ik dat graag van u. Bij voorbaat dank.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

WWW.CERVANTES.NU

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN