ICMC Hosting BV. T.a.v. de heer Erik Lubberding Bijsterhuizen 1160-d 6546 AS NIJMEGEN Datum: Dinsdag 20 september 200f Betreft: Offerte cervantes.eu en cervantesonline.eu Kenmerk: 20050920JHICMC Geachte heer Lubberding, Bijgaand ontvangt u de ondertekende acceptatie van uw offerte inzake cervantes.eu en cervantesonline.eu met bijbehorende bescheiden. In het paars mijn mededelingen inzake uw opmerking Welke documentatie dient te worden bijgevoegd voor bedrijven met een geregistreerd handelsmerk die een .eu domeinnaam wensen te registreren? Een uittreksel van het register van het (Benelux-)merkenbureau Indien de eerste termijn van bescherming van het merkrecht is vervallen dient een bewijs van verlenging van voornoemde periode te worden bijgevoegd treft u bijgaand aan d.d. 02/05/2005

Een recent origineel uittreksel Kamers van Koophandel. Kopieën behoeven niet te zijn gecertificeerd Wellicht ten overvloede heb ik kopie bijgevoegd van mijn aanstelling tot company director van de Britse Limited Company Instituto Cervantes England and Wales d.d. 18 januari 1997

alsmede het bijbehorende Certificate of Incorporation van Companies House in Cardiff (de Britse Kamer van Koophandel).

Op het bijgevoegde 363s Annual Return d.d. 14-02-2005 staan alle actuele gegevens vermeld.

Tevens heb ik het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam van de Stichting Cervantes Benelux toegevoegd. d.d. 7 februari 2000.

Indien noodzakelijk kan ik u een actueel exemplaar doen toekomen. Voor zover ik thans kan overzien is dit echter (nog) niet van toepassing. Aantal pagina's: 26 Na ontvangst van uw registratiecontracten en factuur kunt u mijn betaling tegemoet zien. Tevens ontvangt u hierbij het ondertekende addendum behorende bij contractnummer 104818. Na ontvangst van uw creditnota kunt u mijn betaling tegemoet zien. Gaarne per omgaande, zodat ik alle betalingen deze maand tegelijkertijd kan verrichten. MET VRIENDELIJKE GROET, J.L. VAN DER HEYDEN CC EH

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

BETALINGEN

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN