Datum: 21 februari 2005 Betreft: TOLEDO EN VALLADOLID Kenmerk: 20050221JHLF Beste Léontine, Mijn laatste brief aan jou dateert alweer van 9 juli 2004. Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid eind juli in Segovia en het AEPE boletín nº 1 met het standbeeld van de naamgever van mijn bedrijf. De betalingsopdracht voor de verschuldigde 24 euro voor het nieuwe jaar heb ik inmiddels verzonden. Dank ook voor jouw foto's. Die heb ik ontvangen. We staan er weer vorstelijk op.

Je vindt ze onder meer terug op mijn website in de volgende Berichten uit de Zevende Hemel: The one in the Middle, Nous Maintiendrons en Royal John

HEB JE DAT NOG NIET GELEZEN?

Ik ben blij met de keuze van Valladolid voor het komende AEPE-congres. Als rechtgeaarde 'cervantista de pura sangre' ben ik blij dat er nu eens voor een thema is gekozen: 400 jaar don Quijote. Binnen dit kader zal ik proberen alles wat de naam CERVANTES draagt aan elkaar te knopen binnen één organisatorisch verband. Mede om die doelstelling te bereiken heb ik Liesbeth Halbertsma in meer dan 900 brieven van al mijn acties op de hoogte gehouden. Dat doe ik nu middels mijn website. Elke dag een nieuw Bericht uit de Zevende Hemel. Ook deze brief staat daarop. Liesbeth beschikt over de capaciteiten, ervaring en contacten om alle activiteiten in één organisatiemodel onder te brengen binnen een geëigend juridisch kader. Het is een beetje vergelijkbaar met het werk dat ik in 1981 heb gedaan voor NIOW-Talen in geheel Nederland. Maar nu onder CERVANTES-label en wereldwijd. Daarbij heb ik wel de medewerking nodig van alle betrokkenen en belanghebbenden. Inmiddels ben ik ook begonnen met mijn werk voor het Prinses Diana Fonds. Op eigen initiatief, zoals ik Diana heb beloofd. Het is nooit onze bedoeling geweest om daar een 'memorial fund' van te maken. Door mijn website te koppelen aan dat van het PDMF komt dit ook aan het fonds ten goede. Ik hoop dan ook dat mijn gemaakte kosten op korte termijn zullen worden vergoed. Ik heb nu al meer dan honderdduizend euro privé in Het Project geïnvesteerd. En nog niets verdiend. Ik vond de week in Segovia een belangrijk nieuw vertrekpunt. Vooral de aanwezigheid van Marjo Eurlings. Ik heb haar nadien nog geschreven, zoals je kunt lezen in H&H en Plus Ultra. Ik hoop dat zij hiermee inmiddels aardig is gevorderd. Het gaat uiteindelijk om de werkgelegenheid van alle hispanisten die de beginselen van ethiek, integriteit en menselijke waardigheid een warm hart toedragen. Ik heb mij ook opgegeven voor het eerste congres van de FIAPE in Toledo, zoals je ziet in mijn bericht van 12 november 2004. De verschuldigde 50 euro is op 16 november 2004 van mijn bankrekening afgeschreven. Maar ik heb nog geen bevestiging van deelname ontvangen. Met pasen wil ik echter weer in Nederland zijn als kersverse grootvader. De plenaire sluitingsbijeenkomst staat onder leiding van CESAR ANTONIO MOLINA, directeur van het Spaanse Instituto Cervantes in Alcalá de Henares. Ik hoop van ganser harte dat hij en zijn medewerkers zich in zijn totaliteit achter mijn plannen scharen. Zijn collega Jesús Antonio Cid heb ik al een exemplaar gegeven van mijn boek, zoals je kunt zien in mijn verslag van Alcalá de Henares. Het gaat uiteindelijk om de toegevoegde waarde. Ik hoop dat het iets beter gaat met de hernia van Alexander. Doe hem de groeten. Ik hoop jullie dus weer te zien in VALLADOLID. In goede gezondheid, naar ik hoop. HARTELIJKE GROET, JOHN

30 AUGUSTUS 2005 ONTVANGST FOTO'S TER ATTENTIE VAN DRS LEONTINE FREEVE-DE VRIJER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN