AANGETEKEND Haags Juristen College T.a.v. de heer T.Th.A.J. Manders Landgoed Marlot Leidsestraatweg 77A 2594 BB s'-GRAVENHAGE Datum: Donderdag 16 december 2004 Betreft: VAT-NUMMER Kenmerk: 20041216JHHJC Geachte heer Manders, Morgen (voor u wellicht vandaag) is het exact acht jaar geleden dat wij samen op uw kantoor in de Laan van Meerdervoort de oprichtingspapieren hebben opgemaakt voor de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. Mijn verslaglegging terzake treft u aan vanaf pagina 60 van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. Ik geef u hierbij een opsomming van de hierna terzake gevoerde correspondentie, die u op mijn website kunt lezen. Het betreft de volgende brieven en faxberichten: Inland Revenue, AUTHORIZATION, Verdere Ontwikkelingen, DEB/2 /03300636, Uw brief van 12 februari 1998, Berichtgeving aan Companies House, Strategiebepaling, Dual Resident Company Questionnaire, Jaarcijfers 1997 (1), Jaarcijfers 1997 (2), Formulier 363s Annual Return, Companies House, annual return (1), annual return (2), Processtukken, Instituto Cervantes Ltd (1), Instituto Cervantes Ltd (2), Instituto Cervantes Ltd (3), Claim op Harrods, Claim No. XH 2 04462, Annual Accounts, Annual Accounts, Instituto Cervantes Ltd, Annual Accounts & Annual Return Van uw medewerkster op Cyprus ontving ik aangehecht schrijven per email d.d 15 december 2004 10.42 inzake de aanvraag van een BTW-nummer voor the company. Daartoe heb ik mij vanmiddag gewend tot de heer Arnold A.L.Steenbrink, BTW-deskundige van de belastingdienst te Nijmegen (gegevens eveneens aangehecht). Aangezien ik verwacht dat de Magistrate of the Court of Justice of Northampton binnenkort vonnis wijst inzake mijn gerechtvaardigde claim op het management van Harrods - ter grootte van het volledige vermogen van de Prinses van Wales op het moment van overlijden plus wettelijke rente vanaf 31 augustus 1997 - verdient het de voorkeur een VAT-nummer aan te vragen bij Inland Revenue in het Verenigd Koninkrijk en rekening nummer 66834465 ten behoeve van de limited te openen bij NatWest Kensington High Street, zoals ik dat op 21 april 1997 met Small Business Adviser Mr T. Cottrell of Kensington Royal Garden Branche - 55 Kensington High Street, London W8 52 G - heb afgesproken ref. account number 66834465 (1) en account number 66834465 (2). Zodra de rechter vonnis heeft gewezen dient de heer Al Fayed het verschuldigde bedrag op deze rekening over te maken. Ik verzoek u hiermede terstond de noodzakelijke stappen te ondernemen. Bij voorbaat dank en goede feestdagen. J.L. VAN DER HEYDEN. CC EH.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN