Datum: 12 oktober 2004 Betreft: 'Vernieuwingen 2005' Onze ref.: 20041012JHKnijff Uw ref.: PT / TM6670BX02 Geachte heer Thiel, Aansluitend aan mijn brief Werkverslag van 23 augustus jl heb ik uw brief van 10 september jl. in goede orde ontvangen in een uit Bazel in Zwitserland ontvangen enveloppe van Swiss Post Int. SPI NL 048 CH-4002 Basel.Ik hoop dat dat moge leiden tot de oprichting van de Bank Cervantes Benelux, zoals vermeld in Bank Cervantes Benelux conform mijn voorstel in mijn brief Bank Cervantes Benelux Ik beschik inmiddels ook over de internet domeinnaam cervantesonline.ch Dank voor de inmiddels getroffen nodige maatregelen. Mijn getekende volmacht - met mijn huidige adres in Spanje - treft u bijgaand aan. Mijn betaling ad 609,- euro is naar u onderweg. Ik verzoek u mij nog de factuur ad 109,- euro te doen toekomen in verband met het verzoek tot aantekening van adreswijziging. Met hartelijke groet.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN