Datum: 9 juli 2004 Betreft: KROON OP HET WERK Kenmerk: 200400709JHLF Beste Léontine, Hartelijk dank voor het AEPE boletín nº 3 met jouw brief met de tekst

Ik hoop ook dat het een leuke Kamer is. Zodat we ook de gelegenheid krijgen om beleidsmatig verdere lijnen uit te zetten in een goed gesprek binnen vier muren. Een goede voorbereiding is het halve werk. De post werkt nu ook een stukje beter mee gezien het poststempel 06-07-04 09.18. Ik beantwoord je dus graag per kerende post. Er is inmiddels veel gebeurd. Woensdag 7 juli heb ik brief HEALING AND RECONCILIATION verzonden aan mijn collega Liesbeth Halbertsma, die thans een eigen Management Advies Bureau runt in het westen des lands. Gisteren heb ik om 21.30 Brief THE TRUCE AND NOTHING BUT THE TRUTH in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos gedeponeerd met CD en design website ten behoeve van Marjo Eurlings met onder meer deze foto's:

Ik word in THE NUMBER ONE thans aangeduid met de naam John Schwarzenegger. Als dat iets te maken heeft met 'The Terminator', dan kan ik mij - als eerder genoemde 'John Quijote' - daar wel iets bij voorstellen. De muziek van Franz Joseph Haydn (1732- 1809) - Ouverture for an English Opera - heeft in dat verband opnieuw mijn aandacht. Langzaam begint het effect van de opening van de Diana Memorial Fountain op 6 juli in Hyde Park tot mij door te dringen. "Waarom 6 juli?" heeft 'Prince Lee' mij gevraagd. "Geen idee" was mijn antwoord. "Ik beschik niet over Liesbeths agenda. Niet meer. Ofwel nog niet." En ik lees het verslag in de Daily Mirror van afgelopen woensdag. Door Richard Kay, de enige 'royal correspondent' die recht van spreken heeft. Het is een hardnekkig misverstand gebleken dat mijn indertijd beoogde 'brother in law' op 6 september 1997 de koninklijke familie zou hebben aangevallen met zijn opmerking 'Diana did not need a royal title to radiate her extraordinary brand of magic'. Als legaal eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux en bijgevolg in strict juridische zin collega van Koning Juan Carlos van Spanje en Koningin Beatrix in Nederland heb ik Diana haar Koninklijke Titel teruggegeven. Die was niet geldig 'aan de overkant' maar wel in de Benelux. Aangezien 'brother Charles' direct na Diana's overlijden kon beschikken over mijn brieven aan Haar, waarvan haar bodyguard Sgt. David Sharp, over de kopieën beschikte ligt het voor de hand dat mijn goede vriend uit Althorp hierop heeft gedoeld. Hier in THE NUMBER ONE BAR hebben verschillende Britten terzake al bevestigd: "It's completely legal what he's doing". In dit verband ben ik gelukkig met Her Majesty's opmerking over 'her willingness to embrace a new cause'. Dit brengt mij in gedachten terug naar brief DANK die ik op 26 september 1997 aan Prinses Margriet heb doen toekomen. Gisteravond zijn mij weer enkele bijzondere gebeurtenissen overkomen. Schilder/tekenaar Manolo González liet mij onlangs aan het begin van de Calle San Miguel weten dat hij 'el retrato de Diana' bijna klaar had. Eergisteren heb ik het gezien. Hij had echter één belangrijk detail vergeten: THE MAN BEHIND DIANA.

Vandaar dat ik hem gisteravond nog een vergroting heb bezorgd van de foto die op 6 juni 2003 ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de School Reserve Officieren der Cavalerie in Amersfoort is gemaakt.

Hij zal er - na afloop van het hoogseizoen - opnieuw mee aan het werk gaan. Op de Plaza de San Miguel bevond zich op dat moment een 'levend standbeeld'. Kleur zwart in het uniform van een vliegenier. Hij had een grote rode roos in zijn hand en wuifde mij vriendelijk na toen ik hem voorbij liep. In 'The Number One' heb ik - na met de naam 'John Schwarzenegger' te zijn ontvangen - nog een gesprek gehad met de Belgische reisleider 'Bart' uit Gent, die dagelijks een excursie naar Gibraltar organiseert. Ik heb hem daarbij uitgelegd dat de titel van het Britse volkslied thans is veranderd in 'John saved the Queen' op grond van mijn brief BIRTHDAY aan Mohamed Al Fayed, waarin ik hem heb medegedeeld dat hij geen kans van slagen had bij het opstarten van een proces tegen de Koningin en mijn berichtgeving terzake aan Her Royal Majesty in LETTERSTO DIANA, PRINCESS OF WALES ON BEHALF OF H.R.M. QUEEN ELIZABETH II Twee dagen vóór Diana's 43ste geboortedag ontving ik de originele potloodtekening van vrienden van Lord Spencer. Ten behoeve van Haar zakelijke besprekingen heeft mijn overleden Britse Partner klaarblijkelijk steeds moeten kiezen voor een slaapkamer. Ik hoop binnenkort echter wel weer gebruik te kunnen maken van een Koninklijk Paleis 'as We planned'. Op dit moment kan ik geen gebruik maken van het Internet. Mijn technicus is op vakantie. Zijn plaatsvervangster draagt de schone naam AIDA. Dit doet mij op de eerste plaats denken aan een Egyptische brokkenpiloot, maar ook aan de bekende marketingformule

ATTENTION
INTEREST
DESIRE
ATTRACTION

TOT ZONDAG 25 JULI IN SEGOVIA

21 FEBRUARI 2005 TOLEDO EN VALLADOLID TER ATENTIE VAN DRS L. FREEVE-DE VRIJER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN