Dª Leontine Freeve de Vrijer HAAKSBERGEN Países Bajos Datum: 12 februari 2004 Betreft: JAPAN EN SEGOVIA Kenmerk: 20040212JHLF Beste Léontine, Ik ontving in dank het AEPE boletín nº 1 met jouw brief met de tekst "Haaksbergen, 8 I 04. Beste John, Feliz año nuevo en dank voor je prachtige computer Kunstwerk! Je bent weer in Nederland. Zijn er nog conferenties of iets dergelijks hier te lande waar wij ons (wat een hispanisme) zouden kunnen ontmoeten? Anders tot weerziens in Segovia. Wij gaan niet naar Japan en jij ook niet, voorzover ik kan zien. Hartelijke groeten, Leontine." Inmiddels ben ik weer aan de zuidkust aangeland. Ook ik ben zeer gelukkig met de foto's die ik van de direct betrokkenen heb mogen ontvangen. Ik ben de verantwoordelijken terzake buitengewoon erkentelijk dat Zij bereid zijn geweest om De Waarheid aan Het Licht te brengen. Bijgevoegd tref je alle vier de exemplaren aan.

Ook voor jouw echtgenoot, Alexander. Watts in a name? Ten gevolge van een liquiditeitsprobleem is het mij op dit moment niet mogelijk de reis naar Japan te ondernemen, hoewel ik zeer benieuwd ben naar de verkoopcijfers van de Toyota Camry (= Wales) t.g.v. de PR-actie "En toen werd het stil in Nijmegen, Oss, Leiden, enz......" in de periode 1996/1997. Op 22 maart kom ik weer naar Nederland. Het zal van de verkoopcijfers van mijn boek afhangen of ik ook naar Segovia kan komen. HARTELIJKE GROET.

9 JULI 2004 KROON OP HET WERK TER ATTENTIE VAN DRS L. FREEVE - DE VRIJER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN