Dª Leontine Freeve de Vrijer HAAKSBERGEN Países Bajos Datum: 29 oktober 2003 Betreft: CONTABILIDAD AEPE BENELUX Kenmerk: 20031029JH/LF

Torremolinos, woensdag 29 oktober 2003

Beste Léontine,

Even een korte reactie op jouw briefje van 9 oktober jl. Dank voor het bulletin. Het is inderdaad mijn tweede exemplaar. Ik vond het congres een persoonlijk succes. Dat rijmt. Jouw pakketje kan ik je helaas niet terugsturen. Ik heb dat tijdens de jaarvergadering - na voorlezing van mijn goedkeurende verklaring - geheel aan het nieuwe bestuur overgedragen. Daar houd mijn verantwoordelijkheid mee op. Ik mag aannemen dat Rafael López Amate zich daar thans over ontfermt als 'tesorero'. Daar heb ik wel twijfels bij. Ik denk dat Carmen Schneider daarvoor geschikter is als Zwitserse. Maar het is hun keus. Sarah deed het eigenlijk best wel goed. Het was duidelijk dat zij de zaken niet uit de hand wilde laten lopen en kapte daarom vaak elke discussie af. Mijns inziens heeft zij wel te veel tijd ingeruimd tijdens de vergadering voor de presentatie van Pilar García Escudero over het colloquium in Japan. Hierdoor kwam een belangrijk agendapunt niet aan de orde: het erevoorzittersschap van Helga. Dat gaf nogal wat weerstand. Vooral bij Hartmut. En terecht. Vind ik. Ik heb dienaangaande dan ook als eerste een motie terzake ondertekend. Het punt is nu verplaatst naar de volgende vergadering. Mijn praatje ging niet over iets anders dan aangekondigd. Het thema was LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES

Mijn verhaal van 1977 heb ik niet afgestoken aangezien er in 16 jaar nogal het een en ander aan inzichten is veranderd. 'Verandering is de enige constante' in deze tijd. Vandaar. Mijn tekst en aanmelding had ik al in februari opgestuurd. Toen ik in juni vanuit Nederland in Spanje terugkwam bleek de post mijn zending in Madrid niet te hebben geaccepteerd. Hierdoor was ik ook niet in het programma opgenomen. De tekst van mijn geschreven 'discurso' had ik dus ook niet meegenomen naar Alcalá in de veronderstelling dat ik niet meer aan de beurt kwam. Toen ik op zondag arriveerde bleek mijn ponencia echter wel in het programma te staan. Ik moest dus hals over kop gaan improviseren en heb op de Plaza de Cervantes met nieuwe inspiratie een mooi verhaal geschreven dat geheel en al op de actualiteit was gebaseerd. Je treft dit verhaal aan op mijn website LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES Het was bovendien een leuke gelegenheid om hierbij voor het eerst mijn faxbericht van 31 juli 1996 aan Hare Majesteit de Koningin te tonen aan het publiek. Zo heb ik na de openingsplechtigheid in het 'paraninfo' van de universiteit ook mijn boek 'Letters to Diana, Princess of Wales' aangeboden aan El Presidente del Instituto Cervantes de Alcalá, de heer D. Jesús Antonio Cid (in het midden op onderstaande foto).

"To put things straight" zoals onze goede vriend en butler Paul Burrell uit Farndon (Cheshire, UK) het zo treffend weet uit te drukken in zijn boek 'A Royal Duty'. Ik kon terzake dus ook niet om mijn 'Imperial Duty' heen. Vandaar. Er is op dit moment weer aardig wat beweging rondom het 'Instituto'. Vandaar dat ik je hierbij ook een afschrift doe toekomen van mijn emailbericht van vandaag aan het huidige VDSN-bestuur. Uiteindelijk gaat het erom om de neuzen van alle hispanisten in dezelfde richting te krijgen. Dat moet nu wel lukken.

HARTELIJKE GROET UIT DE ZEVENDE HEMEL

JOHN L. VAN DER HEYDEN ofwel JOHANNES HEYDANUS TORREMOLINOS

Date: Wed, 29 Oct 2003 14:54:29 Subject: Asociación de Hispanistas del Benelux To: Marjo Eurlings, Andres Bakker, Frederique Bauer, Maria José Steenbeek Beste Collega's, Ik bevestig de goede ontvangst van de informatie die Patrick Gommers mij heeft doen toekomen inzake de oprichting van een Nederlands-Belgische hispanistenvereniging. Het betreft de stukken van 5-4-2003 15:12, 16-6-2003 15:05 en 20-6-2003 20:46. Als eigenaar van het Benelux handelsmerk Instituto Cervantes, oprichter/bestuurslid van de Stichting Cervantes Benelux en eigenaar van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales laat ik hierbij weten dat ik dit initiatief van harte ondersteun. Anderszijds stel ik het ook op prijs indien dit initiatief steun verleent aan het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, zoals ik dat vanaf 5 januari 1991 heb ontwikkeld en waarin ik tot op heden persoonlijk exact 93.306,63 euro heb geïnvesteerd. Dit initiatief heb ik indertijd genomen met het doel alle Nederlandstalige hispanisten een sterke rechtspositie te laten verwerven op de Nederlands-Spaanstalige arbeidsmarkt. Terzake heb ik het College van Bestuur van de toekomstige Radboud Universiteit Nijmegen op 14 oktober jongstleden een brief doen toekomen onder kenmerk 20031014JHKUN. De ontwikkelingen verlopen op dit moment in sneltreinvaart. Ref: http://www2.telegraaf.nl/nieuwslink/article5401691.ece Nu ik eveneens over de domeinnaam cervantesonline beschik kan ik dagelijks controleren welke brieven en urls de aandacht hebben. De top 100 van gisteren zag er alsvolgt uit.

1. (Direct Request)
2. LONDON REPORT CHRISTMAS 1997 3. FC CERVANTES DOSSIER VITESSE 4. REPORT 38 TO EARL CHARLES SPENCER 5. STATISTIEKEN OKTOBER 2003 6. REISVERSLAG SPANJE 1992 8 en 9. ROLLS ROYCE SILVER SERAPH 10. STATISTIEKEN CERVANTES.NU 11. CERVANTESONLINE.NL 2. LA RELACIÓN ESPIRITUAL ENTRE HEYDANUS, ERASMO Y CERVANTES 15. ARREGLO AMISTOSO TER ATTENTIE VAN MINISTER PRESIDENT JOSÉ MARÍA AZNAR VAN SPANJE16. AVANZAMOS 17. PRINSJESDAG 1996 19. ZUIDENWIND 20. HARTOPERATIES 21. CORPORATEGOVERNANCE 24. HELDERZIENDHEID 25. WWW.CERVANTES.NU 27. ONTWIKKELINGEN TER ATTANTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE 28. EL PUENTE HOLANDÉS 29. DE STOEL 30. RAPPORTAGE: VOORHEEN JAMES HEWITT NU LADY DIANA VAN DER HEYDEN SPENCER 31. FINAL END OF SPECULATIONS 32. BIRTHDAY TER ATTENTIE VAN DE HEER MOHAMED AL FAYED TE LONDEN 34. DAGBOEK VOOR DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 35. STERRENSLAG 36. DIANA 37. STARTER VAN HET JAAR 38. LETTERS ON BEHALF OF LADY SARAH MAC CORQUODALE 39. ANNUAL RETURN 40. SLUIT VREDE 41. DEADLINE 42. FAITH, HOPE AND LOVE 43. INVESTEREN IN RELATIE 44. TEAMBUILDING 45. PRIMAVERA 46. CARRIÈREPLANNING 47. REPORT 39 TO EARL CHARLES SPENCER 48. WWW.CERVANTESONLINE.BIZ 49. DE GELE STROPDAS 50. CONGRATULACIONES ALPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA 51. CORRESPONDENCE WITH THE GOVERNMENT OF THE BRITISH COMMONWEALTH 52. VALENTINE 53. DE RONDE TAFEL 54. CONTACTEN 55. YOUR REFERENCE 240 67551 27448 A 56. DUALRESIDENT COMPANY QUESTIONNAIRE 57. BALANCE SHEET 58. ORANJE KAVIAAR 59. CONTINUÏTEIT VAN BELEID 60. EVALUATIE LOOPBAANADVIES 61. BRUGGEN SLAAN 62. TERUGBLIK EN PERSPECTIEF 63. CERVANTES ENTERPRISES 64. DE REGENBOOG 65. GEDACHTEN VERSPEIDEN ZICH SNEL 66. ZAKENREIS 67. RONDJE WIJK 68. GENEALOGIE CERVANTES 69. WWW.CERVANTESWEB.NL 70. WWW.CERVANTES.NU 71. INSTITUTO CERVANTES BENELUX 72. STRATEGISCH PERSPECTIEF 73. SELFFULFILLING PROPHECY 74. REVIEW AND PREVIEW 75. KORTE TERUGBLIK 76. DETOUWTJES AAN ELKAAR 77. NIGHTS OF WHITE SATIN 78. 1.28 79. AVANZAMOS 80. VERBINDINGEN 81. http://www.whois.sc/cervantesonline.biz 82. http://www.whois.sc/cervantesonline.info 83. 26 OKTOBER-BORREL 84. DANK 85. DEADLINES 86. KENNISGEVING 87. VOORTGANGSRAPPORTAGE 88. RESEARCH VOOR BELEID 89. VERDERE BERICHTGEVING 90. INVESTEREN IN RELATIE 91. DE BLAUWE ENGEL 92. DE STENEN TAFEL 93. CERVANTES FONDS 94. LORD BROOKE, EARL OF WARWICK 95. ELIZABETH 96. LOVE LETTERS IN THE SAND 97. PROMOTIE 98. BOUWEN MET PUIN 99. EVALUATIE LOOPBAANADVIES 100. HONOURABLE PROPOSAL
Met collegiale groet uit Spanje. JOHN L. VAN DER HEYDEN COSTA DEL SOL P.S. Het is niet mogelijk om hierop per email te reageren.

12 FEBRUARI 2004 JAPAN EN SEGOVIA TER ATTENTIE VAN DRS T. FREEVE-DE VRIJER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN