Education & Training, Recruitment & Selection, Management, Business Consultancy, Travels, Translation Services, Interpret Services, Public Relations, Communication, Publishing, Spanish in Spain, America, Enterprises, Air Lines, Automation, Internet, Productions, Assurances, Hotels, Banking, Football.

De heer J.M. Frusch Schakelweg 5 6411 NX HEERLEN Datum: 8 augustus 2002 Betreft: 'Aanslag 681.87.038.H.96' Uw kenmerk: 681.87.038 Ref: JH/Belastingdienst20020808 Torremolinos, donderdag 8 augustus 2002 Geachte Heer Frusch, Na mijn brief van 6 augustus aan u te hebben verzonden en de betaling van EUR 42,- te hebben voldaan ontving ik gisteravond bijgevoegde brief van uw dienst d.d. 20 juli 2002. De brief toont twee zaken aan. 1. Mijn betaling ad EUR 7008,- d.d. 28 juni 2002 is door uw dienst ontvangen. 2. Het door uw dienst gevorderde bedrag ad EUR 42,- betreft invorderingsrente. Met verwijzing naar mijn brief JH/Belastingdienst20020806 stel ik vast dat deze invorderingsrente ten onrechte is opgevoerd. Ik heb mijn betaling binnen de gestelde termijn verricht, hetgeen door u telefonisch is bevestigd op 28 juni. Ik citeer mijn dagboek terzake: "Vrijdag 28 juni 2002 11.34 Nu ga ik naar de bank. 13.30 Terug van de Banco Popular en de notaris. In aanwezigheid van de heer Don Miguel Vertedor Sánchez heeft notaris Don Augustín Fernández Henares van het notariskantoor Bosch de Acte van Lening toegelicht en mede ondertekend. De lening heeft een looptijd van drie jaar. Elke 28ste van de maand wordt er een in de acte vermeld bedrag van mijn privérekening afgeschreven. Bij voldoende liquiditeit kan de lening volledig boetevrij worden afgelost. Ik verzond het volgende bericht om 13.59 uur aan de Minister van Financiën via De Minister van Financiën Cc R.M. Tijssen Subject: Uw aanslagnummer 681.87.038.H.96 Geachte heer Zalm, Met referte aan mijn brief JH/Belastingdienst20020625 d.d. 25 juni 2002 aan de heer J.M. Frusch Schakelweg 5 6411 NX HEERLEN deel ik u hierbij mede dat ik hedenmiddag de door hem opgelegde aanslag ad EUR 7008,- op rekeningnummer 3000.60.30 van de Belastingdienst / Centrale belastingadministratie te Apeldoorn heb overgemaakt. Kopie van mijn betalingsopdracht treft u aangehecht aan. De banken zullen vanzelfsprekend enige verwerkingsdagen nodig hebben. Hiervoor neem ik uiteraard geen enkele verantwoordelijkheid. Wellicht treffen wij elkaar opnieuw in Apeldoorn. Op 28 september van dit jaar. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN INSTITUTO CERVANTES BENELUX TE TORREMOLINOS.

14.23 De heer Vertedor belde mij aangezien de naam van de bank in Nederland niet was vermeld. Hierop heb ik direct contact opgenomen met de heer Frusch in Heerlen. Het is naar zijn zeggen de Rabobank in Utrecht, CIF-code Rabo NL2U. Hij heeft er een aantekening van gemaakt dat de betaling onderweg is. Hierop heb ik hem laten weten dat er een brief van mij naar hem onderweg is en ik de juistheid van het bedrag nog steeds betwijfel. Ik zie nu wel hoe alles wordt verrekend. Tot slot heb ik de medewerkster van de heer Vertedor opdracht gegeven de betaling te verwerken. Dat heeft zij thans gedaan." Ik verzoek u derhalve het bedrag van EUR 42,- na ontvangst onmiddellijk terug te laten storten op mijn girorekening 6330185. Tevens verzoek ik u inhoudelijk te reageren op al mijn aan u toegezonden brieven. Bij voorkeur vóór 28 augustus aanstaande, 'the sixth anniversary of my first engagement after my divorce'. Op die dag kom ik weer naar Nederland. Houd u wel rekening met mogelijke vertraging bij de posterijen. Bijgevoegde brief heeft er immers 18 dagen over gedaan voordat ik hem heb ontvangen. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN