De Vice Fractieoorzitter van de LPF De heer Ferry Hoogendijk Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 20 juni 2002 Betreft: 'MET ANDERMANS VEREN' Kenmerk: ICB/FH20020620 Torremolinos, donderdag 20 juni 2002 Geachte Heer Hoogendijk, Terwijl hier aan de Spaanse zuidkust alle openbare gelegenheden zijn gesloten en de omgeving de aanblik biedt van een land in oorlogstijd heb ik kennis genomen van het volgende bericht in de Telegraaf. LPF dient motie in tegen De Vries DEN HAAG Daar is geen onderzoek meer voor nodig. Na die tragische ontwikkeling in Nederland heb ik de Minister-President ogenblikkelijk een faxbericht doen toekomen waarin ik de liquidatie van Pim Fortuyn - vóór zijn vertrek naar Leeuwarden - een aanslag heb genoemd op de democratische beginselen van de Europese Rechtsstaat, hoewel dat in andere landen klaarblijkelijk nog niet is begrepen, afgaande op de 'tabloids'. Tevens heb ik uw collega-fractieleiders van CDA, D-66, VVD en PvdA op 7 mei jongstleden een overzicht doen toekomen van mijn correspondentie aan onze bewindslieden sinds het depot van mijn handelsmerk 'Instituto Cervantes' bij het Benelux Merkenbureau in maart 1992.

1. De Minister President: Wim Kok 950611, ICB/REGNL960214, ICB/REGNL960302, ICB/REGNL960320, ICB/REGNL960327, ICB/REGNL960704, ICB/REGNL960815, ICB/REGNL960903, ICB/REGNL960919, ICB/REGNL961019, ICB/REGNL961102, ICB/REGNL961208, ICB/REGNL970224, JH/MP20010101, JH/MPK20010830 en JH/MPK20011017

2. De Minister van Binnenlandse Zaken: Dijkstal 950711, Dijkstal 950711 correctie, Dijkstal 950716, Dijkstal 950716.2, Dijkstal 950727, Dijkstal 950727.2, Dijkstal 950731, Dijkstal 950801, Dijkstal 951201, Dijkstal 960111, ICB/Biza960226, ICB/Biza960229, ICB/Biza960830 en ICB/Biza970114.

3. De Minister van Buitenlandse Zaken: Van Mierlo 960112, ICB/BiZa/EZ960117M, ICB/BuZa960207, ICB/Buza960406, ICB/Buza960409, ICB/Buza960410, ICB/Buza960422, ICB/Buza960423, ICB/Buza961012 en ICNBLEW/BuZa980424.

4. De Minister van Economische Zaken: Wijers 960112, ICB/BiZa/EZ960117W, ICB/EZ960221, ICB/EZ960410, ICB/EZ961030, ICB/EZ961210, ICNBLEW/EZ970920, ICNBLEW/EZ980427, ICNBLEW/HW980819, ICNBLEW/HW980919 en JH/EZ20010101.

5. De Minister van Financiën: ICB/FIN961119, ICB/FIN961122, ICB/FIN961122.1, ICB/FIN961127, ICB/FIN961128, ICB/FIN961230, ICB/FIN961230.1, ICB/FIN970127, ICB/FIN970227, JH/FIN20010101 en JH/FIN20010221.

6. De Minister van Justitie: Minister Justitie 941012, Justitie 950422, Justitie 950512, Justitie 950527, Minister Justitie 950606, Minister Justitie 950607, Justitie 950610, Justitie 950616, Sorgdrager 951101, Minister Justitie 951102, Sorgdrager 951223, ICB/Justitie960224, ICB/Justitie960229, ICB/Justitie960309, ICB/Justitie960311, ICB/Justitie960313, ICB/Justitie960327, ICB/Justitie960417, Sorgdrager 960729, ICB/Justitie960814, ICB/Justitie960819, ICB/Justitie960823, ICB/Justitie960904, ICB/Justitie961101, ICB/Justitie961112, ICB/Justitie961116, ICB/Justitie961129, ICB/Justitie961205, ICB/Justitie961209, ICB/Justitie961218, ICB/Justitie970325, ICB/Justitie970527, ICB/Justitie970616, ICB/Justitie970619, ICB/Justitie970717, ICB/Justitie970813, ICNBLEW/Justitie970828, ICNBLEW/Justitie970829, ICB/Justitie970906, ICNBLEW/Justitie971104, ICNBLEW/Justitie971120, ICB/Justitie971220.1, ICB/Justitie971220.2, ICB/Justitie971227, ICB/Justitie980103, ICNBLEW/Justitie980216, ICNBLEW/Justitie980504, ICNBLEW/Justitie980520, ICB/Justitie980606 en ICNBLEW/Justitie981215.

7. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: ICB/SoZaWe960127, ICB/SoZaWe960222, ICB/SoZaWe960308, ICB/SoZaWe961030, ICNBLEW/SoZaWe970920, ICNBLEW/SoZaWe970930, ICNBLEW/SoZaWe971021, ICNBLEW/SoZaWe971027, ICNBLEW/SoZaWe980423 en ICNBLEW/SoZaWe980528.

8. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: ICB/VWS960327 en ICB/VWS960815

9. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Netelenbos 960203, ICB/OCW960424, ICB/OCW960424.1, ICB/OCW960514, ICB/OCW960617, ICB/OCW960728, JH/TN980605, JH/TN980727 en PJ/OCW981231. Vanzelfsprekend ben ik ook de volksvertegenwoordiging niet vergeten. Ik heb onlangs begrepen dat het een politieke zonde zou zijn om de Kamer niet in te lichten. Zo verzond ik eveneens de volgende brieven aan de fractieleiders van CDA, VVD, D66 en PvdA: ICB/CDA961211, ICB/CDA20011008, ICB/D66.961211, ICB/PvdA961211, ICB/VVD961211, ICB/VVD961215, SCB/D66-980507, SCB/D66-980516, SCB/D66-980522, SCB/D66-980524, SCB/D66-980621, SCB/PvdA980507, SCB/VVD980507 en SCB/VVD980610.

In die brieven heb ik eveneens gesteld: "Ik hecht er bovendien aan dat er Recht wordt gedaan aan de nagedachtenis van mijn beoogde partner die op 31 augustus 1997 op soortgelijke wijze als de heer Fortuyn in de Franse hoofdstad om het leven is gekomen. Daartoe ontvangt U hierbij de informatie van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales, met de authentieke teksten van de brieven die ik Haar in de periode 1 augustus 1996 t/m 31 augustus 1997 heb geschreven. Ik beveel de inhoud van het boek graag onder Uw aandacht aan." Dat geldt eveneens voor U, Mijnheer Hoogendijk. Ik adviseer U derhalve eerst mijn boek te bestellen via het internet. De kosten bedragen slechts US$ 31,99 exclusief verzendkosten. Neemt u rustig een paar weken de tijd om dat boek goed te bestuderen. Ik ben van Uw voorbarige opmerkingen absoluut niet gediend. Als dat zo doorgaat zie ik een nieuwe regering met de Lijst Pim Fortuyn geen lang leven beschoren. Daar ben ik van overtuigd. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik een regering naar huis heb moeten sturen. De bewindslieden González, Netelenbos en Major kunnen daar inmiddels over meepraten, alsmede de heren Aznar, Kok en Blair in positieve zin. Ik ben er niet van gediend dat U tracht te pronken MET ANDERMANS VEREN. DIT IS DUS DE ALLERLAATSTE KEER GEWEEST HOOGACHTEND, John L. van der Heyden Oprichter/eigenaar Instituto Cervantes Benelux, Engeland en Wales; Oprichter Stichting Cervantes Benelux Voormalig adviseur en partner van THE PRINCESS OF WALES P.S. Ik ben niet rechts en ik ben niet links BECAUSE

THE TRUTH IS ALWAYS IN THE MIDDLE

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

News Release LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES by John L. Van der Heyden ISBN 1-55212-939-X Etc.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN