Maria Delorme HARLINGEN Países Bajos Datum: 12 juni 2002 Betreft: HISTORISCH DOCUMENT Kenmerk: JH/MD20020612 Torremolinos, woensdag 12 juni 2002 Beste Maria, Hartelijk dank voor jouw paarse brief als reactie op mijn schrijven van 8 mei en de bijgevoegde PARTY. Gezien het grote belang van jouw brief alsmede van mijn reactie neem ik jouw brief alsmede het artikel integraal in dit schrijven op en geef vervolgens mijn feedback zoals te doen gebruikelijk in Management Circles.

Eerst jouw brief. Harlingen, 23 mei 2002.

Wel een vreemde reactie van de heer Kikkert. Gespeend van alle logica. Als jij een dochter bent van Claus, ben je toch geen bloedverwant van PRINSES IRENE? Hoewel alle Heydense familieleden allemaal uit Lippe komen. In Westfalen. Door jouw verhaal vallen voor mij nu ook alle stukjes van de puzzel op hun plaats. De keuze voor het blad PARTY is een goede keus. Voor zover ik mij kan herinneren is of was hun redactie in hetzelfde gebouw gevestigd in Diemen waar in de periode 1988/1990 ook een uitzendbureau zat van Nieuw Elan/de Baak en het Amsterdamse Arbeidsbureau. Dat bedrijf is later in TopStart opgegaan. Ik ben daar regelmatig nog geweest in die tijd. Ook het American Hotel in Amsterdam is goed gekozen voor het gesprek. De laatste keer dat ik daar ben geweest was op donderdag 31 juli 1997 voor een gesprek met mijn collega LEONORE THOLEN, thans Heeringa. Ik citeer mijn Letters: Back from Amsterdam. At Intertaal I had a phone call with Mr Paul Jansma, the managing director. I told him about the operationalization of the Business Units. I will offer the Spanish editors 'Edelsa' and 'SM' a participation in Education and Training. At Paleisstraat 1 I had a conversation with the girl of the reception and unfolded my plans. She advised me to make an appointment with the PR department in ROTTERDAM. I will. Then I visited Marks & Spencer in the Kalverstraat and had a rest on a terrace of the Leidseplein. There I read the article on page 23 of The Mirror and saw you in low profile with yellow flowers. I hope you are in your Element. I note that you have been the patron for the Parkinson's Desease Society and you have done wonderful jobs. My father also has Parkinson. That is very sad after his long and active life. In American Hotel I met Eleonore. She was in a very bad health's state unfortunately. In the Leidsestraat I bought a red and an orange umbrella. At 18.30 I left a note for Ruth at the Dianetics Centre. Leonore is van de hele situatie op de hoogte. Zij was mijn beste vriendin in die tijd. Let wel: als collega. Deze foto's heb ik van haar gemaakt tijdens haar bezoek bij mij op De Wellenkamp in Nijmegen op 29 januari 1997. Ik heb haar foto ook in mijn boek opgenomen op pagina 99. Leonore was afkomstig uit het relatiecircuit van het voormalige Institute of English Studies waarvan ik in 1981 de directieverantwoordelijkheid heb overgenomen. Ook jouw verhaal over De Stoel van Rik Felderhof komt mij bekend voor. Hij heeft mij in 1998 - toen ik op de Neude woonde in Utrecht - ook voor dat programma uitgenodigd. Ik heb hem daarover toen twee brieven geschreven. De laatste brief heb ik persoonlijk bij hem afgeleverd in de Lyceumlaan in ZEIST. Eerst heb ik de brief bij hem in de bus gedeponeerd en ben daarna een pannenkoekjen gaan eten in 't Jagershuys. Een vertrouwd adres. Niet ver van mijn voormalige kantoorpand aan de Boslaan 6. Miss Legs was de naam van de pannenkoek. De tekst van de brief luidde alsvolgt: VILLA FELDERHOF. Ná die maaltijd ben ik nog even bij Rik Felderhof langsgegaan om te checken of hij deze brief had ontvangen. Hij deed zelf open. Ik heb hem toen gezegd: "Dag mijnheer Felderhof. Ik kom even checken of u mijn brief ontvangen heeft." "Ja, John. Ik heb hem gehad, maar regel het voortaan maar met André bij de NCRV". Hierbij tref je eveneens die brieven van Harrods aan. Let op de brief van 13 augustus. Hierin ben ik aangeduid met 'Manager Benelux Instituto Cervantes NBLEW' (Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales). Mohamed Al Fayed wist dus dondersgoed wie de Manager England and Wales was. Dit is een puur juridische aangelegenheid, Maria. Het is wel opmerkelijk dat pas in 1986 een vriendin van jouw moeder jou het grote familiegeheim heeft onthuld. In dat jaar heb ik de Stichting Beroepsgerichte Opleidingen opgericht. Ook is toen het bedrijf don Quijote opgericht door RENÉ DE JONG. Een goede bekende van mij. Na Diana's levensverhaal zorgvuldig te hebben bestudeerd is mij komen vast te staan dat zij vanaf dat jaar al belangstelling voor mij moet hebben gehad. Diana was een strateeg. Een Spencer. Familie van Sir Winston Churchill. Deze mensen zijn al vanuit de Tweede Wereldoorlog gewend geweest om in strategieën te denken. Eerst het doel vaststellen en dan ernaartoe werken. Het is mijn vaste overtuiging dat ik al vanaf 1986 Diana's 'target' ben geweest. Zij deed dat heel subtiel. Met behulp van verborgen boodschappen, die ík alleen begreep. Het is dus volstrekt onlogisch dat zij van plan was om met die zoon van Harrods in het huwelijk te treden. Al vanaf november 1996 ben ik aan het werk gegaan om ten behoeve van Haar kinderen in samenwerking met de vorstenhuizen van Nederland, België, Luxemburg en Spanje (en eventueel Zweden) én de Baak in Noordwijk een Educatief Plan te ontwikkelen. Daartoe ben ik ook gaan praten op ETON COLLEGE. Haar lijfwacht Sergeant David Sharp beschikte over kopieën van alle brieven die ik Haar had geschreven. Daarbij heeft hij mij gezegd "Please continue writing Mr van der Heyden. I advise you to stay away from the royal palaces for the time being. On the first of September you may expect an official letter from KENSINGTON PALACE". Ik heb hieruit opgemaakt dat Diana het in principe al eens was met mijn voorstel en heb Haar dus voorgesteld om capital investors aan te trekken voor ons nieuwe bedrijf. Moet je voorstellen wat dat voor mij persoonlijk heeft betekend! Ik was bereid om in het spotlicht van de hele wereld te treden. Daar is echt wel iets voor nodig. Zij heeft nadien tal van gesprekken gevoerd met een aantal potentiële investeerders, zoals Christopher Whalley, een onroerend goed magnaat. En uiteraard was Dodi Al Fayed ook interessant voor ons bedrijf.

Het klinkt hard Maria. Maar in jouw verhalen over jouw contacten met mijn inmiddels overleden partner ben ik absoluut niet geïnteresseerd. De zaak ligt nu bij de rechtbank in Northampton, niet ver van Althorp House, waar zij ligt begraven. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in hetgeen er vóór haar dood door haar is afgesproken. Ik heb begrepen dat de CIA alle gesprekken tussen Diana en Emad Al Fayed heeft afgetapt en opgenomen. Evenals Mohamed Al Fayed ben ik ook geïnteresseerd in die authentieke gesprekken. Het zal heel veel verhelderen. Naar mijn mening was Diana voor mij bezig om ons bedrijf in de Verenigde Staten op te zetten. Volgens de Amerikaanse wetgeving is het toegestaan gesprekken van niet ingezetenen via de satelliet af te tappen. Het lijkt mij goed dat die authentieke verhalen nu worden uitgegeven. In alle opzichten.

Ik begrijp heel goed dat de Rijksvoorlichtingsdienst weinig ruchtbaarheid aan jouw verhaal heeft gegeven. Je kunt - voor zover ik dat zo uit jouw verhaal moet opmaken - immers nog niet aantonen dat Prins Claus jouw vader is. Maar met een DNA-test kom je er snel achter. Het imago van de monarchie is ontzettend belangrijk voor de stabiliteit van onze samenleving. Daarom heb ik persoonlijk ingegrepen in het Verenigd Koninkrijk toen het daar mis dreigde te gaan. Ook Dodi Al Fayed wist zich op dat punt niet te gedragen. Hij kon zijn handen niet thuishouden van mijn beoogde partner. Die beelden zijn de hele wereld rond gegaan. Met alle - noodlottige - gevolgen vandien. Het heeft mij vijf jaar van mijn leven gekost om daaroverheen te komen. Los nog van de financiële schade. Hiervoor draagt Mohamed Al Fayed de volledige verantwoordelijkheid. Ik heb de ontwikkelingen de afgelopen jaren tot in detail gevolgd, de berichtgevingen geanalyseerd en op zijn juridische mérites beoordeeld. Er is voor mij geen enkele twijfel mogelijk. Dodi Al Fayed heeft in de nacht van 31 augustus 1997 getracht Prinses Diana mee te nemen naar zijn appartement aan de Champs Elysées. Dat is door zijn vader persoonlijk - en public - bevestigd. De heer Al Fayed is als eigenaar/directeur van het Ritz Hotel in Parijs persoonlijk verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een auto met een dronken chauffeur. De desbetreffende chauffeur heeft de maximaal toegestane snelheid van 50 km per uur met bijna honderd kilometer overschreden. Als Al Fayed Diana een helicopter beschikbaar had gesteld waarmee ze naar haar kinderen had kunnen vliegen, was er niets gebeurd. Nee. Zijn zoon moest Haar zonodig meenemen. Als Diana het daarmee eens was geweest was de auto vanaf de Place de la Concorde wel direct de Champs Elysées opgereden en niet via de Pont de l'Alma in de richting van Le Bourget. Ik heb niet in die auto gezeten, maar ik kan mij precies voorstellen wat zich daarin heeft afgespeeld. Dodi Al Fayed die zijn chauffeur zijn eigen wil opdringt en Diana die naar huis wil.

Dat bedoel ik nou met het 'drammerige' van die man. En laten we het onderwerp 'verliefdheid' alsjeblieft rusten. Dat onderwerp is absoluut niet aan de orde. Diana was de moeder van de Britse Kroonprins. Zij was verantwoordelijk voor zijn opvoeding. Zie jij die mohammedaan met kerstmis in King's College in Cambridge het lied Once in Royal David's City zingen? Kom op Maria. Gebruik jouw nuchtere verstand. Dat is toch volstrekt ondenkbaar? Ik begrijp dan ook niet dat de heren het in hun hoofd hebben kunnen halen dat Zij tot een huwelijk met die familie bereid zou zijn. Op 28 december 1999 - dus exact drie jaar na mijn huwelijksvoorstel - ben ik naar Balmoral Castle gereden in Schotland om opnieuw orde op zaken te stellen in het Verenigd Koninkrijk.

Als meerderjarige is Kroonprins William nu gerechtigd om terzake de juiste maatregelen te nemen. Vandaar dat hij in mijn testament staat. Als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux ben ik - in juridische zin - een directe collega van de Koning van Spanje. Aangehechte brief van de ROOSEVELT STICHTING in Middelburg d.d. 19 maart 1996 geeft dat keihard aan.

Ook geeft de brief aan dat er terzake contact is geweest tussen hooggeplaatste functionarissen in de Verenigde Staten en mijn Collega in Madrid. Het ligt dus voor de hand dat Diana voor mij aan het werk is gegaan. Daar aan de overkant van de Oceaan. Onderstaand ook nog een foto die ik van mijn Collega's heb gemaakt tijdens de World Jamboree in Dronten op 2 augustus 1995. Koning Carl Gustav van Zweden was de avond ervoor nog even bij mijn oudste zoon Mark op bezoek gegaan. Mark zat toen in de organisatie van de jamboree.

De Van der Heydens hebben al vanaf de Tachtigjarige Oorlog een goede relatie met het Zweedse Vorstenhuis. Vandaar dat ik mij had voorgenomen die familie er eveneens bij te betrekken. Voor de goede orde laat ik weten dat ik Liesbeth Halbertsma - volgens afspraak - van alle ontwikkelingen persoonlijk in kennis heb gesteld. Ondanks een beetje gesputter van onze advocaat, Mr Gijsbrecht van Amstel, te Bunnik. Ik reageer ook op jouw mededeling "Laat het los. Ga door met je leven." Ik reageer nimmer op de gebiedende wijs. Dat is wereldwijd bekend. Dat geldt ook voor Liesbeth. Ik heb twee jaar lang in een uitstekende verstandhouding met haar samengewerkt. Ik hoefde haar nooit iets uit te leggen. Zij begreep mij altijd ogenblikkelijk. Letterlijk en figuurlijk. Wij communiceerden altijd met de ogen. Wij hadden geen woorden nodig voor elkaar. Het thema 'verliefdheid' heeft toen ook roet in het eten gegooid. En ik vind het heel verstandig van haar dat zij daar nooit over heeft willen praten. Dat neemt niet weg dat ik wel weer met haar verder wil. Om onze organisatie verder op te bouwen. Als ze getrouwd is zit een familiebedrijf VAN DER HEYDEN/HALBERTSMA er natuurlijk niet in. Maar dat maakt niets uit. Als ik maar geen last krijg van een jaloerse echtgenoot. MET VRIENDELIJKE GROET, JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

P.S. Morgen vier ik mijn 25-jarig jubileum als eerstegraads docent Spaans. Dit is dus een historisch document. O ja. Voordat ik het vergeet. Als Diana op 8 september 1996 om 16.00 uur niet achter mijn huis stond en op 29 oktober 1996 geen getuige was van het afleveren van het verrassingspakket. Waar was zij dan op die momenten? En wie was dan de gever of geefster van dat cadeau? Gaarne jouw bewijsstukken voor THE COURT OF JUSTICE OF NORTHAMPTON. Jij bent nu getuige.

11 JULI 2002 JOUW BRIEF VAN 8 JULI 2002 TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME IN HARLINGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN