Mevrouw J. de Klein, Mariahoek 3, 3511 LD UTRECHT. Datum: 21 oktober 1998. Betreft: DANK Kenmerk: JH/JdK981021. Geachte mevrouw de Klein, Graag wil ik u langs deze weg nogmaals hartelijk danken voor uw inspanningen om mij mijn ontvreemde polstasje met inhoud terug te bezorgen. Daar ben ik u zeer erkentelijk voor. Ook uw echtgenoot dank ik hiermede voor zijn geboden gastvrijheid midden in de nacht. Ik heb verzuimd uw telefoonnummer te noteren. Ik verzoek u daarom mij te laten weten wanneer het u schikt dat ik u een bosje WITTE ROZEN kom bezorgen. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden IC NBLEW

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN