Mr. J.K.G. Meijnen VELP. Datum: 27juni 1998. Betreft: VERMISTE SROC'ER Kenmerk: JH/SROC980627. Geachte heer Meijnen, Met belangstelling heb ik vandaag kennis genomen van het artikel 'Vermiste' SROC'ers gezocht in verband met de reünie op 11 september aanstaande. Ik heb begrepen dat er in de archieven enkele honderden namen en adressen ontbreken. Vandaar deze reactie van mijn zijde. Als oud-cursist van de lichting 70.1 ben ik daar immers graag bij aanwezig. Ik heb dierbare herinneringen aan mijn verblijf op de SROC, hoewel dit slechts twee maanden heeft geduurd. Ik was namelijk gewend altijd de leiding te hebben en had er moeite mee regelmatig achter de een of andere luitenant aan te lopen. Dit leidde regelmatig tot opmerkingen als 'Ben jij onderwijzer? Ga dan maar tegen de muur staan.' Bevelen gaf ik dus liever zelf. Dat heeft toendertijd geleid tot enige aanvaringen met mijn luitenant de heer Van der Schilden. Zo heb ik hem ooit eens tijdens een oefening met een 'gericht schot' uitgeschakeld tijdens een oefening op de Leusderhei, toen hij als mijn 'vijand' dienst deed. Ook bewaar ik goede herninneringen aan de zogenaamde Kleine Oorlog, die mij tal van militair-strategische inzichten heeft verschaft waarmee ik in mijn burgerleven mijn voordeel heb weten te doen. Ten gevolge van verschil van inzicht omtrent de leiding van het opleidingsbedrijf ben ik na twee maanden eervol ontheven en kreeg een opleiding naar keuze aangeboden alsmede een eigen peloton (Diversen). Hiermee heb ik toen de leiding van het bedrijf kunnen overnemen op de 'Willem III'. Dit uiteraard in goede samenwerking met de geachte heer Baron van Tuyll van Serooskerken, die zich ongetwijfeld onze uitstekende samenwerking nog kan herinneren. Met name ten aanzien van het in het gareel brengen van muitende huzaren van Boreel op een mooie zomeravond. Helaas heeft mijn militaire loopbaan een noodlottig einde moeten nemen tijdens een sportoefening waarbij mijn rechterarm uit de kom is geraakt en pas in het Matthijssenziekenhuis op zijn plaats is teruggezet. Blijkbaar was ik iets te voortvarend opgetreden. Nochtans zijn de opgedane inzichten mij goed van pas gekomen. Te beginnen tijdens de inmiddels bij leger en politie bekende Slag op de Beerendonk op koninginnedag 1993: de eerste slag tegen de georganiseerde criminaliteit, waar prins Bernhard tezelfder tijd ook het slachtoffer van is geworden. Ik beschik nog over leuke dia's uit die tijd. Mocht u hiervan gebruik willen maken voor uw gedenkboek, dan stel ik u graag afdrukken hiervan ter beschikking. Tenslotte meld ik u dat de ontwikkeling van mijn organisatie vertraging heeft opgelopen ten gevolge van het dodelijke ongeval van mijn partner in Parijs op 31 augustus vorig jaar. Als dat niet was gebeurd was ik nu wellicht Koning van Engeland geweest.

Ik zie een uitnodiging van u derhalve met belangstelling tegemoet.

NOUS MAINTIENDRONS

J.L. Van der Heyden.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

REÜNIE SROC

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN