Instituto Cervantes NBL EW Postbus 689 3500 AR UTRECHT Telefoon 030 - 233 1574 De griffier van de Arrondissementsrechtbank Utrecht Sector Bestuursrecht Postbus 13023 3507 LA UTRECHT Datum: 6 juni 1998 Betreft: PROCEDURE 97 / 2152 BELEI R08 II G32 Kenmerk: ICB/Justitie980606 Geachte heer, In verband met het onderzoek naar de oorzaak van het dodelijke ongeval van Prinses Diana in Parijs op 31 augustus vorig jaar verzoek ik u hiermede de aan u op 9 oktober verstrekte informatie over te dragen aan de Franse onderzoeksrechter Hervé Stephan in Parijs. Het betreft de volgende stukken:

- Brief d.d. 13 november 1996 van Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden
- Manuscript Letters to Diana, Princess of Wales d.d. 3 en 4 oktober 1997
- Brief d.d. 13 augustus 1997 van Harrods Knightsbridge
- Faxbericht d.d. 16 augustus 1997 14.00 aan Harrods Knightsbridge
- Faxbericht d.d. 29 augustus 1997 18.30 u. aan Harrods Knightsbridge

Uw bevestiging terzake zie ik gaarne omgaand van u tegemoet. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales, J.L. VAN DER HEYDEN

29 MEI 2002 CLAIM OP HARRODS TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN