Instituto Cervantes Neude 30 C 3512 AG UTRECHT Nederlandse Beurs voor Investeringen in Bedrijven en Ondernemingen NeBIB Mr B.G.M. Lacor Parkweg 57 3603 AB MAARSSEN. Datum: 11 maart 1998. Betreft: UW BRIEF VAN GISTEREN Kenmerk: ICNBLEW/NeBIB980311. Geachte heer Lacor, Hartelijk dank voor uw vriendelijke brief van gisteren en het bijgevoegde enquêteformulier. Ik stel het inderdaad ook zeer op prijs om ons contact te handhaven en wil hiermede gaarne ingaan op de vragen die in uw enquêteformulier zijn gesteld. Ik doe dat liever in deze brief. Dat staat wat minder onpersoonlijk dan via een formuliertje.

1. Wat is het bedrag aan risicodragend vermogen dat u zocht c.q. vond?
Ik dacht dat dat een miljoen was, maar het maakt in feite niet uit. Elk bedrag is welkom van welke business angel dan ook. Als hij of zij er maar de schouders onder wil zetten. Want ik kan niet alles alleen. Zeker gezien de omstandigheden in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb inmiddels van Christie's clientnumber 361106 gekregen. 36 is de leeftijd van mijn overleden partner aldaar en 1106 betekent 6 november, de dag dat wij samen een borrel hebben gedronken in de Koninklijke Jachtvereniging te Loosdrecht. Dat was exact een jaar nadat ik haar in BRUSSEL tot Queen of Hearts had omgedoopt. In dit verband is het aardig om te vermelden dat ik met kerst nog een kaart kreeg van haar voormalige schoonouders uit BUCKINGHAM PALACE.

Het is echter wel eigenaardig dat er thans een vijf jaar oud testament van haar is gepubliceerd terwijl zij haar echte Last Will in December 1996 heeft laten opmaken door haar advocaat Anthony Julius. Het zal op zich al een lonende investering zijn om hem zover te krijgen dat hij dat testament openbaart. Ik word immers niet graag voor een dwaas aangezien, hoewel ik wel zeer geïnteresseerd ben in Don Quixote, evenals My Lady. Ik ben dus benieuwd wat er in dat testament staat over de opbrengst van de 'auction' bij Christie's. Ik denk wel dat ik het weet.

2. Heeft u gedurende uw inschrijvingsperiode contact gehad met potentiële financiers? Ja, maar dat was geen relatie van u, voor zover mij bekend. Ik kan mij vergissen. Ik heb 13 maanden contact met haar gehad, t.w. van 1 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997.

3. Voldeden deze potentiële investeerders aan uw verwachting? N.v.t.
4. Heeft u uiteindelijk de financier die u zocht? Neen.
5. Zo ja, heeft u hem ontmoet via de NeBIB? N.v.t.
6. Is de transactie al afgerond? Neen.
7. Zo niet, verwacht u alsnog met deze partij rond te komen? Ja, daartoe verwacht ik nog een uitnodiging op 14 november van dit jaar.
8. Bent u tevreden over de (particuliere) verstrekkers van risicodragend vermogen in Nederland? Neen.
9. Wat is, naar uw mening, het grootste obstakel voor het vinden van een goede investeerder? Het lijkt wel of iedereen op zijn geld wil blijven zitten, net als de rechters in het Verenigd Koninkrijk die op hun wolzak blijven zitten. Zij realiseren zich daarbij waarschijnlijk niet dat zij hun beroep te danken hebben aan de voormalige Heren van Heyden in Westfalen. Daar staat immers nog de oudste rechtbank van Europa Tho Söllynck. Daar stamt Belle van Zuylen overigens ook nog vanaf. Gaat u maar eens kijken bij dat kasteel. Niet ver van u vandaan. Een leuke plaats voor de volgende borrel. Die Engelse rechters hebben klaarblijkelijk niet in de gaten dat ze op de wolzak zitten van de families Van der Heyden en Spencer. Die families hebben immers in de middeleeuwen Engeland en Westeuropa tot grote economische bloei gebracht. Dienaangaande heb ik ook nog contact gehad met Mohamed Al Fayed. Zij zoon leek mij immers ook een goede financier. Het is echter niet zo goed afgelopen met zijn zoon. Ik heb de heer Al Fayed derhalve geadviseerd zijn vliegtuigen thans in te brengen in The Business, alsmede zijn landgoed in Parijs.
10. Welk aspect van de onze dienstverlening strekte u het meeste tot tevredenheid? De borrel.
11. Welk aspect van onze dienstverlening strekte u het minste tot tevredenheid. Dat er geen actie werd genomen op mijn brieven. Bij voorbeeld: Mulder."Teneinde dit contact te realiseren heb ik de laatste bijgewerkte versie van mijn Business Plan rond die tijd nog aan een collega van u afgegeven. Tijdens de borrel van 6 november heb ik daarover gesproken met de heer L.P. Kroes uit Eersel van Corporate Integration Consultants. Hij is een persoonlijke vriend van de heer Mulder. Ik heb hem mijn Business Plan doen toekomen, mede ten behoeve van zijn echtgenote, die uit Zuid-Amerika komt. Ik verwacht derhalve dat zij zich op korte termijn melden. Wellicht kunt u terzake nog actie nemen. De heer Mulder is immers een persoonlijke relatie van u en ik wil communicatie inderdaad ook helder houden. Voorts heb ik exact een jaar nadat ik mijn Candle in the Wind in Canterbury Cathedral had opgestoken de volgende brief naar uw Raad van Advies gezonden: Verzoek om steun. Ook hier heb ik geen reactie op ontvangen. Wellicht kunt u terzake nog actie nemen onder het motto Als het kalf verdronken is dempt men de put. Dus gaarne alsnog actie. Dit wordt een zeer eervolle opdracht.

12. Heeft u nog opmerkingen? Zodra er aan bovenvermelde wensen is voldaan, heb ik niet veel opmerkingen meer. Met uitzondering van het volgende. Van 14 tot en met 28 maart aanstaande vertoef ik aan de zuidkust van Spanje. Daar ligt nog een jacht. Het heet De Baron. Ik heb mij voorgenomen dat jacht te laten omdopen tot Baron van der Heyden, want die man (Johannes) is al zijn kastelen kwijtgeraakt in de loop van de jaren.

13. Wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen (gratis)? Ja.
14. Wilt u het maandoverzicht Nieuws & Profielen blijven ontvangen (fl 65,- p.kw.). Neen. Wel de uitnodigingen voor uw borrels.

Met hartelijke groet, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN.

P.S. Aardig van u dat u de antwoordenveloppe heeft voorgefrankeerd, want mijn relatie in het Verenigd Koninkrijk heeft mij al handen vol geld gekost. Overigens sta ik bij u te boek onder Instituto Cervantes bv. Die heb ik echter niet opgericht. Gaarne verneem ik van u wie daarvan de initiefne(e)m(st)er is.

13 MEI 2002 KANSRIJK BEDRIJF TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE BEURS VOOR INVESTERINGEN IN BEDRIJVEN EN ONDERNEMINGEN NEBIB

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN