Zodra er meer zicht is op de ontwikkeling van de uitvoerende werkmaatschappijen van de holding zal ik mij dienaangaande met u in verbinding stellen, aangezien die werkmaatschappijen actief zullen worden in Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. Met de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid streef ik een samenwerkingsovereenkomst na. Daartoe heb ik mijn Business Plan in april vorig jaar overgedragen aan hun advocate Mrs. Carollanne Lindley in Londen (direct na mijn machtiging aan Lady Spencer)

nadat ik een correspondentie met hun advocaat, de heer Quataert, van het bureau Gevers in Diegem (België) op 9 april daaraan voorafgaand had afgerond. Ik ben nog steeds in afwachting van een voorstel van zijn kant. De activiteiten van zijn cliënt zijn namelijk illegaal in de Benelux. Ik heb hen tot op heden gedoogd omdat ik goede vrienden heb in Spanje, met name binnen de Casa Real. Uw naam lijkt overigens verdraaid veel op die van uw Belgische collega. Hij klinkt alleen wat minder Quaedaerdig. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Kerstkaart European Cervantes Foundation. P.S. van 14 tot en met 28 maart aanstaande vertoef ik in Spanje.

10 AUGUSTUS 1998 DUAL RESIDENT COMPANY QUESTIONNAIRE TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN