De heer G. Görtemöller ABBENES. Datum: 2 februari 1998. Betreft: BAAK-KRING Kenmerk: JH/GG980202.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste George, Op donderdag 5 februari aanstaande heb ik als lid van de Baak-kring in NOORDWIJK een counsellinggesprek met de heer Edwin de Beukelaer op de Baak, met het doel The Business op te starten. Aangezien Liesbeth beschikt over mijn beleidsplan heb ik haar met dat doel bijna dagelijks schriftelijk gerapporteerd over mijn activiteiten terzake. Voor de goede orde laat ik je weten dat ik haar in mijn brief Promotie van 30 januari jongstleden de teksten heb doen toekomen van mijn brieven Humor (12 januari 1997), Horoscoop (16 januari 1997), Cervantes Gestión Empresarial (12 maart 1997) en FamilieBedrijf bijeenkomsten beurs Geldzaken (14 maart 1997), alsmede de faxberichten Groen Licht, Horoscoop, Nebib, Projectprofiel, Referentie (14.00 uur), Voortgangsrapportage (14.30 uur) en NRC/NeBIB (14.30 uur). Na 31 augustus is het een tijdje stil gebleven ten gevolge van de tragische gebeurtenissen in Parijs. Ik hoop donderdag echter de draad weer definitief op een goede en verantwoorde wijze te kunnen opnemen. Daarbij zal verder marktonderzoek een belangrijk element vormen. Met name het kwantitatieve onderzoek naar nieuwe functies welke binnen het Nederlands-Spaanstalige bedrijfsleven gaan ontstaan. Ik verzoek je hiermede je medewerking aan een dergelijk onderzoek te verlenen. Bijvoorbeeld in het kader van een studieopdracht aan een groep geïnteresseerde marketingstudenten. Ik dank je bij voorbaat voor je medewerking en meld hiermede dat ik de tekst van deze brief in mijn brief van morgen aan de Directeur van het Management Centrum VNO-NCW zal opnemen. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

P.S. De postzegel op de enveloppe geeft het moment weer dat ik mijn bevoegdheden in het Verenigd Koninkrijk had overgedragen aan The Princess of Wales op 22 april 1997. Dit is door de Britse Koninklijke Familie zeer op prijs gesteld getuige een kerstkaart die ik van BUCKINGHAM PALACE mocht ontvangen.

24 APRIL 1998 VOORTGANGSRAPPORTAGE TER ATTENTIE VAN GEORGE GÖRTEMÖLLER

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN