Instituto Cervantes Neude 30 C UTRECHT Prof. Dr J.G. Knol UTRECHT. Datum: 27 januari 1998. Betreft: LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES Kenmerk: ICNBLEW/JGK980127. Geachte heer Knol, Deze week heb ik met u afgesproken dat ik u een exemplaar zal doen toekomen van het manuscript van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales teneinde een potentiële uitgever te interesseren voor de uitgave van dit levenswerk. Mijn laatste exemplaar heb ik echter gisteren overgedragen aan mijn secretaris in Engeland ten behoeve van de op te starten activiteiten aldaar. Gezien mijn huidige budgettaire beperkingen lijkt het mij niet verstandig wederom een serie aan te maken. De kopieerkosten stijgen thans de pan uit. Vandaar dat ik u hiermede wel deelgenoot maak van de tekst van de brief die ik op 21 januari jongstleden aan het onderzoeksbureau van dagblad de Telegraaf heb verzonden, alsmede het Certificate of Incorporation Instituto Cervantes England and Wales met enkele fragmenten uit mijn brieven aan My Royal Highness.

UW KENMERK: TJ/RT 012/4 97 058. Zodra u een uitgever heeft gevonden die geïnteresseerd is in publikatie van de brieven aan mijn verongelukte beoogde partner neem ik mij voor wederom een kopie van het boek te vervaardigen. Het is dan echter veel eenvoudiger om een floppy aan te leveren met de tekst van meer dan 300 bladzijden. Ook beschik ik over enkele honderden foto's aangaande de Dragon Vision Wizard of Oz. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. Bijlage: Certificate of Incorporation Instituto Cervantes Limited England and Wales met fragmenten uit Letters to Diana, Princess of Wales.

29 JANUARI 1998 UW FAX VAN HEDENMORGEN TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL (FAXBERICHT)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN