Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen. De heer D. Tuin. Postbus 2061. 7500 CB ENSCHEDE. Datum: 18 december 1997. Betreft: KERSTKAART Kenmerk: JH/DT971218. Beste Dirk, Van een van mijn meest gewaardeerde collega's ontving ik - vanuit zijn privé-adres - de kerstkaart retour uit KENSINGTON PALACE met de beeltenis van mijn overleden partner, op wier uitnodiging ik vorig jaar kerst heb gevierd op het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden.

Ik had My Lady in april van dit jaar nog benoemd tot Director of the Limited Company Instituto Cervantes England and Wales en Haar voorgesteld er per 28 september jongstleden een Family Company Van der Heyden/Spencer van te maken. Hiermee was Zij accoord. Er bestaat al vanuit de middeleeuwen een historische relatie tussen beide families. Zij vergaarden hun grootste rijkdom in de wolhandel. De Van der Heydens in Vlaanderen en de Spencers in Engeland. Ingeval Zij niet was verongelukt, zou ik nu wel licht Earl of Warwick zijn geweest, mij beroepende op de huidige Wet op de Adeldom. Thans sta ik in Engeland te boek als Esquire. Aangezien ik in Nederland geen geschikte bestuurders heb kunnen vinden voor de Stichting Cervantes Benelux heb ik besloten deze stichting om te zetten in European Cervantes Foundation en heb het Diana Princess of Wales Memorial Fund aangeboden in deze stichting te participeren teneinde van hieruit ontwikkelingsprogramma's op te zetten voor Spaanstalige landen in Diana's geest. Ik hoop hiermee een misverstand te hebben weggenomen en heb de eer je bijgaand het Certificate of Incorporation Instituto Cervantes England and Wales te doen toekomen met enkele citaten uit de 66 brieven die ik My Lady heb doen toekomen tussen 28 augustus 1968 (moet zijn 1996) en 31 augustus 1997. Ingeval je geschikte bestuurders weet voor de Foundation, dan verneem ik dat graag van je. Dan kan ik Diana's werk gaan voortzetten in het Verenigd Koninkrijk. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN Bijlage: Certificate of Incorporation Instituto Cervantes England and Wales met fragmenten uit mijn 'Letters to Diana, Princess of Wales

11 SEPTEMBER 2009 HUIS DE VOORST IN EEFDE

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN