Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C UTRECHT De heer D.E.H.R.C. de Bièvre Directeur Arbalète Consultancy B.V. Postbus 168 5700 AD HELMOND Datum: 10 november 1997 Betreft: 'Business Plan' Kenmerk: ICNBLEW/AC971110 Geachte heer De Bièvre, Met veel plezier heb ik afgelopen donderdag met u kennis gemaakt op de Koninklijke Watersport Vereniging in Loosdrecht. Ik hoop dat u in de gelegenheid bent om mijn BUSINESS PLAN te lezen. Zodra de Business over voldoende vermogen beschikt neem ik mij voor bestaande bedrijven te acquireren. U treft ze in het beleidsplan aan. Mocht u nog informal investors voor mijn nieuwe bedrijf weten, dan verneem ik dat graag van u. Ik ben op zoek naar shareholders die het gewoon leuk vinden dit bedrijf samen mee op te bouwen. Ik wens u veel succes met uw bedrijf en hoor graag van u. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN