Instituto Cervantes Neude 30 C UTRECHT Prof. Dr J.G. Knol UTRECHT. Datum: 7 oktober 1997. Betreft: SAMENWERKINGSVOORSTEL SPANJE. Kenmerk: ICNBLEW/JGK971007. Geachte heer Knol, Aansluitend aan mijn faxbericht van gisteren 18.45 ontvangt u hierbij de tekst van het samenwerkingsvoorstel dat ik op zondag 21 september op het DOMPLEIN bij mijn Spaanse naamgenoot in de brievenbus heb gedeponeerd: Colaboración De vertaling luidt alsvolgt:

"Geachte Heer Gullón, Binnen het kader van de ontwikkeling van mijn beleidsplan laat ik mij leiden door de sterren zoals de zeevaarders dat deden in het verleden. Mijn horoscoop van gisteren zei: 'Probeer soepel te zijn. Sta open voor een compromis als u daarmee tegemoet komt aan de wensen van anderen. Negeer een compliment dat een ondertoon van sarcasme heeft. De relatie met familie kan gespannen zijn." Die familie is de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid die op 19 februari van dit jaar een vestiging heeft geopend op het DOMPLEIN. Gisteren heb ik in een brief aan onze minister van Economische Zaken geschreven: 'U was daarbij aanwezig. Ik citeer de Telegraaf van 20-02-1997: 'Wie zich in deze Spaanse omgeving als een vis in het water voelde, was onze minister van Economische Zaken dr. Hans Wijers die zijn speech in vlot Spaans hield. Kritisch sprak hij evenwel: "U moet het doen met het Spaans dat ik oppikte tijdens de vele reizen in Spanje en Latijns-Amerika. Als ik later in een rustiger fase van mijn leven kom, maak ik graag gebruik van uw cursussen om het Spaans écht te leren.' Ook U, zeer gewaardeerde Heer Gullón, heeft bij die gelegenheid gesteld: 'Er hoeft hier geen geld bij, wij bedruipen ons met cursusgelden'. Dit is direct in strijd met mijn merkenrecht. Ik ben echter wel tot een compromis bereid zodra u een financiële bijdrage toezegt aan de ontwikkeling van mijn beleidsplan dat u hierbij aantreft op diskette. De voornaamste doelstelling van het plan is het genereren van werk voor Nederlands- en Engelstaligen met Spaans als tweede taal. Inmiddels heb ik ook een Limited in Engeland en Wales op mijn naam staan en mijn bevoegdheden aldaar gedelegeerd aan de Princess of Wales. Bijgaand treft u een kopie aan van de kaart die ik gisteren namens de Britse Koninklijke Familie heb ontvangen. aangezien ik eveneens brieven heb ontvangen van de Koninklijke Families van Spanje, Luxemburg, België en Nederland, als wel van de Eerste Ministers van Spanje, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, gericht aan mijn Instituto Cervantes, beschouw ik mijn instituut als erkend door de regeringen van Spanje, Luxemburg, België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels heb ik uiteraard een bijdrage gevraagd aan het Princess of Wales Fund, dat ik al tijdens Haar leven in oprichting had binnen het kader van mijn Cervantes Project Sinds de tragische ontwikkelingen voel ik mij nu uiteraard geroepen naar Engeland terug te keren om aldaar in de vacature te voorzien. Dit weekend heb ik mijn beleidsplan verzonden aan alle deelnemers van het Congreso de Didáctica del Español, Utrecht 27 september 1997 met het verzoek vanaf heden medeverantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de organisatie in de Benelux. Ik kan maar op één plaats tegelijk zijn en ik heb een roeping in het Verenigd Koninkrijk. Ik verzoek u mijn beleidsplan te bestuderen en mij van uw zijde een gunstig voorstel te doen toekomen. Ik ben bereid tot een gesprek, aangezien ik nu op een steenworp afstand van het DOMPLEIN woon. Met hartelijke groet."

Van het organiserend comité van het congres kreeg ik daarop een reactie dat ik maar beter weg kon blijven. Ik heb hen daarop laten weten dat ik dat ook doe, aangezien ik nog in de rouw ben in verband met het overlijden van mijn partner. Ik vind deze club overigens ook niet al te zeer geschikt om mijn plannen verder op te pakken. Daarvoor zijn ondernemende mensen nodig, die niet alles vanzelfsprekend vinden en zelf bereid zijn risico te nemen. Met betrekking tot de in mijn fax genoemde punten 1 tot en met 5 kan ik u melden dat ik iemand heb gemachtigd om in alle gevallen namens mij wettelijke handelingen te verrichten in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Ik heb er geen bezwaar tegen als u dit met de heer Wijers bespreekt. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales JOHANNES VAN DER HEYDEN

14 OKTOBER 1997 BRIEF COMMISSIE KNOL (1)

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN