Hoge Raad van Adel Postbus 30436. 2500 GK 's-Gravenhage. Datum: 23 mei 1997. Betreft: ADRESWIJZIGING Kenmerk: GG/IC/HvA970523. Hooggeacht College, Ik ben zeer vereerd U bijgaand de brochure van de Government Game Competitie 1997 te kunnen doen toekomen. De hierop afgebeelde foto heeft mij geïnspireerd tot bijgaande afbeelding welke op 22 april jongstleden tijdens de Changing of the Guard voor BUCKINGHAM PALACE te Londen is genomen.

Ik heb inmiddels besloten mij vanaf 2 juni aanstaande - voor enige tijd - te vestigen op het adres Neude 30C, 3512 AG Utrecht om van daaruit in een gezamenlijke inspanning uitvoering te gaan geven aan het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom. In het vertrouwen U hiermede naar tevredenheid te hebben geïnformeerd teken ik met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. Van der Heyden.

HOORZITTING VAN 14 MEI