Directie ING Nijmegen. T.a.v. mevrouw Jansen-Duyghuizen. Mariënburg 83. 6511 PS NIJMEGEN. Nijmegen, 24 augustus 1995. Betreft: OPENING REKENING COURANT STICHTING CERVANTES BENELUX Geachte mevrouw Jansen-Duyghuyzen, Aansluitend aan mijn schrijven van 23 juli jl. meld ik u dat ik heden een gesprek had met een kandidaat-bestuurslid. Hij heeft nog geen definitieve beslissing kunnen nemen en heeft aanvullende voorwaarden gesteld. Ik ben met deze voorwaarden accoord gegaan. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zal ik u verder informeren. Hoogachtend, J.L. van der Heijden. Bestuurslid Stichting Cervantes Benelux.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN