J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21 6538 SH NIJMEGEN Arrondissementsparket Utrecht Officier van Justitie T.a.v. Mr. M. Visser Postbus 16005 3500 DA UTRECHT Nijmegen, 16 juni 1995 BESCHIKKINGSNUMMER: 8509286 Geachte heer Visser, Hartelijk dank voor uw brief van 9 juni jl. Ik betreur het dat u mij verder niet van dienst kan zijn bij het innen van mijn declaratie bij de CRI. Ik zal nu zelf met de heer Zeeman contact opnemen in het vertrouwen dat 'de problematiek' onder controle is. Ik beklemtoon dat ik de betreffende overtreding heb gepleegd teneinde de aandacht te vestigen op mijn situatie door bij het betreffende fototoestel op de A2 even het gaspedaal in te drukken op een moment dat dat voor mijn medeweggebruikers geen gevaar kon veroorzaken. Het is derhalve niet mijn bedoeling tegen de boete in beroep te gaan. Ik ben zelf voor deze handeling verantwoordelijk en daar neem ik uiteraard de verantwoordelijkheid voor. Dat verwacht ik ook van een ander. Mochten uw collega's daar een ander oordeel over hebben dan laat ik het graag aan hun over en zie wel of ik het betreffende bedrag een keer op mijn rekening bijgeschreven zie. Ik dank u zeer dat u van mijn brieven heeft kennis genomen en wens u verder veel succes met het uitoefenen van uw zeer verantwoordelijke functie. Uiteraard heb ik de fl. 50,- overgemaakt. Met hartelijke groet, J.L. van der Heijden.

16 JUNI 1997 NAAMSWIJZIGING TER ATTENTIE VAN DE SECTOR BESTUURSRECHT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN