Aan de hoogwelgeboren heer Jonkheer Mr. C.C.C.M. van Nispen tot Sevenaer. Huize 't Suideras VIERAKKER.

Nijmegen, 13 juni 1995. Hooggeachte Heer Van Nispen, In mijn brief van 5 juni jl. heb ik een fout gemaakt. In de vijfde alinea heb ik vermeld dat ik de Stichting Cervantes Benelux op 8 mei 1992 heb opgericht. Dit moet zijn 8 oktober 1992. Ik hoop op zeer korte termijn weer iets van u te mogen vernemen. In ons familie-onderzoek ben ik op een paar aardige details gestoten. Wist u dat in een schenkingsoorkonde van Karel Martel aan bisschop Willibrord van 726 o.a. een zekere Everhard wordt vermeld, die zich verbonden had met de heidenen aan de overzijde van de Rijn, waardoor hij in conflikt met zijn vorst was gekomen, te Marithaime (Elst) en een 'villa' bezat 'ubi castrum fuit'? Hier is al sprake van een Everhard van de Heidenen. Dit sluit sterk aan bij mijn hypothese dat de as van de "man van aanzien" in het Museum Kam, de as van een van onze voorouders is geweest. Een villa werd immers slechts aan machtigen toegestaan. Koning Childebert had de bezittingen van Everhard verbeurd verklaard en de hofmeier Pippijn ermee begiftigd, bij wiens dood in 714, deze goederen op zijn bastaardzoon Karel Martel vererfden, zodat deze Everhards vroegere bezittingen op zijn beurt kon wegschenken. Drost Arend van der Heyden had eveneens een zoon Everard, de halfbroer van Gijsbertus, waarvan het portret in de Doornenburg hangt. Ik ben nu ook zeer geïnteresseerd in wat meer achtergrondinformatie m.b.t. uw afstammingsstaat op blz. 71 van 't Suideras en zijn bewoners. Uiteraard kunt u op mijn persoonlijke discretie rekenen. Met hartelijke groet, Johannes L. van der Heyden.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN