J.L. van der Heijden NIJMEGEN Aan de Pastoor van de Meerwijkparochie De weleerwaarde Heer A. Rabou H. LANDSTICHTING Nijmegen, 12 juni 1995 Geachte heer Rabou, Hartelijk dank voor de toezending van de Koepel. U heeft mij wellicht de laatste tijd in de kerk gemist. Oorzaak hiervan is dat mijn auto vorige maand door - hoogstwaarschijnlijk - een criminele bende is gestolen. Ik hoop binnenkort wel weer graag een dienst mee te vieren, maar dan moet ik wel op de fiets komen en dat is nogal een flinke trap. Daar moet ik mijn conditie nog iets voor opvoeren. De Heilige Mis op koninginnedag heeft behoorlijk wat bij mij losgemaakt. In het kader van mijn dissertatie ga ik van de hypothese uit dat ons familiegeslacht het oudste geslacht van West-Europa is. Volgens een Heydense geleerde (afkomstig uit Heyden, Westmünsterland) is het woord Heyden afkomstig van het Griekse woord 'Heythinon' ofwel Aithinon, hetgeen, voor zover ik dat kan nagaan zou betekenen 'Van Athene'. Het woord Heidens heeft zich na de christianisering in de adverbiale vorm ontwikkeld tot Heidelijk -> Heidlich, ofwel Heilig. Deze bespiegelingen hielden mij tijdens de liturgie onder meer bezig. Hierin sprak u over het evangelie van Johannes 21, 1-14. De tekst is "in die tijd verscheen Jezus andermaal aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep alsvolgt: Er waren bijeen Simon Petrus, Tomas die ook Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee van zijn leerlingen." U had - naar uw zeggen - goed over die situatie nagedacht. U vroeg zich af waarom Jezus uitgerekend deze zeven mensen in zijn boot had meegenomen. Er worden twee apostelen als eersten genoemd, t.w. Simon Petrus en "Tomas die ook Didymus genoemd wordt". Dit zijn uitgerekend de twee personen die met het Roomse en het Heydense geloof kunnen worden geïdentificeerd. Simon Petrus werd de eerste paus en is ongehuwd gebleven. Etymologisch is Didymus verwant aan 'Didam', ofwel D'Heydentheim' ofwel 'D'heydendomus'. Theologisch is dit ook verklaarbaar. "Tomas die ook Didymus genoemd wordt" is in de Bijbel ook 'de ongelovige Thomas' genoemd. In die zin zou hij één van mijn voorouders geweest kunnen zijn die direct contact met Jezus van Nazareth heeft gehad. Hij stond echter vrij kritisch ten aanzien van Jezus' verhalen. Als ik overigens de liturgie kritisch beschouw, dan komt bij mij de gedachte op dat die liturgie al ouder is dan het christendom en de naam Jezus Christus na de evangelisatie in de liturgie is 'geïnjecteerd'. Ik kan mij vinden in de algehele liturgie m.u.v. de woorden 'Jezus Christus' en 'katholieke'. Dit neemt niet weg dat Christus een belangrijke invloed op de samenleving in de afgelopen eeuwen heeft uitgeoefend. Het zal geen toeval zijn geweest dat Jezus Tomas Didymus in de boot heeft genomen. U bad in de dienst voor de 'Koningin en haar gezin'. Ook de Familie van Buren is hoogstwaarschijnlijk van de Heydense dynastie afkomstig. Ik vond het leuk u van deze gedachten deelgenoot te maken. Ik ben u graag bij een vormselproject behulpzaam. Graag tot spoedig weerziens JOHN VAN DER HEYDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN