J.L. van der Heijden NIJMEGEN Arrondissementsparket Unit II Officier van Justitie T.a.v. mw. B. Teunissen Postbus 16005 3500 DA UTRECHT Nijmegen, 27 mei 1995 Betreft: uw kenmerk Corr.nr. 25108 Geachte mevrouw Teunissen, Hartelijk dank voor uw bovenvermeld schrijven d.d. 26-5-1995. Ik stel het op prijs dat er thans aandacht aan de zaak wordt geschonken. Bijgaand ontvangt u conform uw verzoek een kopie van mijn brief van 22 april 1995 alsmede de daarbij behorende kopie van de beschikking 8509286. Gaarne ontvang ik van u een ontvangstbevestiging. Met vriendelijke groet.

6 JUNI 1995 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN MINISTER WINNIE SORGDRAGER VAN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN