J.L. van der Heijden Zwanenveld 91-21 6538 SH NIJMEGEN AANGETEKEND Officier van Justitie Postbus 16005 3500 DA UTRECHT Nijmegen, 12 mei 1995 Edelachtbare, Hiermede breng ik u mijn brief van 22 april jongstleden in herinnering. Ik heb hierop nog geen reactie ontvangen. Het stoort mij overigens dat ik deze brief aan een anonieme OvJ moet sturen. Ik heb in het verleden al eens ooit te maken gehad met een Officier van uw parket die mij tijdens ziekte en gedurende meer dan twee jaar op last van een leeggeroofde BV (van o.a. een Management Informatie Systeem ten behoeve van netwerkbesturing met een landelijke reikwijdte), met een voor de aandeelhouders interessant fiscaal compensabel verlies, in mijn eigen huis heeft laten gijzelen. Deze zaak zit mij nog steeds zeer hoog. Ik vertrouw erop dat uw Openbaar Ministerie in het kader van de aanbevelingen van de Commissie Donner inmiddels afdoende maatregelen heeft getroffen tegen dit soort misstanden. Gelukkig voor anderen dat onze Minister van Justitie recentelijk maatregelen heeft getroffen om herhaling van dit soort verschijnselen te voorkomen. Mede in het kader van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit heb ik persoonlijk voor ettelijke tienduizenden guldens geïnvesteerd. Ik hoop dat die investering thans haar rendement gaat opbrengen. Wellicht kunt u in dit verband een bijdrage leveren. U begrijpt dat ik vanaf heden uiteraard de wettelijke rente in rekening breng voor mijn bij Justitie uitstaande vordering.

27 MEI 1995 UW KENMERK CORR.NR. 25108 TER ATTENTIE VAN OFFICIER VAN JUSTITIE MEVROUW B. TEUNISSEN TE UTRECHT

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN